Onze gemeente

In onze gemeente staat het geloof in Jezus Christus centraal. Het geloof dat God uit liefde en genade voor ons Zijn Zoon heeft gegeven om ons te verlossen. Wij als gemeente mogen dit heerlijke nieuws aan iedereen bekend maken.

U bent van harte welkom om onze diensten bij te wonen. Na afloop is er vaak gelegenheid voor een kopje koffie of thee. En de mogelijkheid om de dienst na te bespreken. Een overzicht van onze diensten kunt u hier vinden.

Iedere zondag worden er twee diensten gehouden. Een ochtenddienst om 9.30 uur en een middagdienst om 14.30 uur. De diensten vinden plaats in de Martyriakerk (Stationsweg 16-18).

Heeft u verder nog vragen? Neemt u dan gerust contact met ons op. Meer over onze gemeente kunt u hier vinden.

 

Overdenking

In het evangelie geschreven door Johannes lezen we heel veel over het werk van onze Heer Jezus. Hij getuigt ervan wie Hij is en wie Zijn Vader is. ‘…… en de Vader en ik zijn één’ (Joh. 10, 30 NBV). In dit hoofdstuk na het onderwijs over de goede herder, waarin Jezus onder ander zegt: ‘Ik ben de goede herder’ (Joh. 10, 11 NBV), volgt het feest van de Tempelwijding in Jeruzalem. Jezus zegt en zei al eerder tegen de Joden dat Hij de Messias is, maar ze willen het niet geloven, waarop Jezus zegt: ‘ Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij’ (Joh. 10,27 NBV). Niemand zal ze uit mijn hand roven. ‘Wat mijn Vader mij gegeven heeft gaat alles te boven, niemand kan het uit de hand van mijn Vader roven, en de Vader en ik zijn één’ (Joh. 10, 29 en 30 NBV). Jezus zegt: ‘Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald; wanneer iemand dit brood eet zal hij eeuwig leven’ (Joh.6, 51 NBV). En het brood dat Hij zal geven is zijn lichaam voor het leven van de wereld. ‘Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft’ (Joh. 3, 16 NBV). Jezus is de deur voor zijn schapen (Joh. 10,7). In het gesprek met de Joden en Farizeeën vergelijkt Jezus als het ware de toegang door de poorten tot de stad Jeruzalem met de toegang tot de Vader. Hij is de deur waardoor wij naar God de Vader kunnen, waar veiligheid, geborgenheid en rust is. Onder ander Psalm 23 zingt en getuigt ervan. Veel leiders onder het volk toen meenden de goede weg te wijzen en wilden niet dat Jezus’ schapen naar Hem luisterden. Hoeveel massa’s mensen lopen vandaag de dag niet achter hun leiders aan! Maar Jezus laat duidelijk horen dat schapen naar de stem horen van hun eigen herder. Laat Jezus ook uw goede herder zijn en luister naar Zijn stem. Ga Gods poort van verlossing en redding door, dat is door Hem die Christus heet, die de deur is voor zijn kinderen. En stap zijn koninkrijk van eeuwig heil en vrede binnen. En vindt daar rust voor uw ziel. Zoals Noach en de zijnen door de deur van de ark wandelden en gered werden. Mensen, u en ik en zo velen meer, worden gered als ze geloven in de Redder van de wereld, onze Heer Jezus Christus. Als je Jezus kent, in Hem gelooft en door Hem binnengaat in Zijn koninkrijk, kom je niets tekort. Sterker nog, zul je alles ontvangen wat de Heer jou beloofd heeft. Dat is de vrede met Hem, het vergeven zijn van al onze zonden en eeuwig leven. Is dat ook jouw ervaring, jouw geloof? Zo ga je binnen door de deur voor de schapen.