Onze gemeente

In onze gemeente staat het geloof in Jezus Christus centraal. Het geloof dat God uit liefde en genade voor ons Zijn Zoon heeft gegeven om ons te verlossen. Wij als gemeente mogen dit heerlijke nieuws aan iedereen bekend maken.

U bent van harte welkom om onze diensten bij te wonen. Na afloop is er vaak gelegenheid voor een kopje koffie of thee. En de mogelijkheid om de dienst na te bespreken. Een overzicht van onze diensten kunt u hier vinden.

Iedere zondag worden er twee diensten gehouden. Een ochtenddienst om 9.30 uur en een middagdienst om 14.30 uur. De diensten vinden plaats in de Martyriakerk (Stationsweg 16-18).

Heeft u verder nog vragen? Neemt u dan gerust contact met ons op. Meer over onze gemeente kunt u hier vinden.

 

De HEER is trouw………..

We lezen in Psalm 103, 17: ‘Maar de HEER is trouw aan wie hem vrezen, van eeuwigheid tot eeuwigheid’. En de psalmist vervolgd
met: ‘Hij doet recht aan de kinderen en kleinkinderen’. We horen hier ook terug de Tien Woorden van God in Exodus 20, 6: ‘maar als zij mij
liefhebben en doen wat ik gebied, bewijs ik hun mijn liefde tot in het duizendste geslacht’. Tot in het oneindige als het ware; van eeuwigheid tot eeuwigheid. Groot is uw trouw o Heer zingen we met gezang 160. Vóór het scharnierpunt in Psalm 103, 17: Maar de HEER is trouw………., lezen we over: ‘De mens – zijn dagen zijn als het gras, hij is als een bloem die bloeit op het veld en verdwijnt zodra de wind hem verzengt……’. Wij stervelingen zijn een damp, een ademtocht, maar….. de HEER is trouw en vergeet niet dat wij uit stof gevormd zijn. Zo wil(de) Hij dat niet, Hij wil(de) niet de dood, maar het leven! Het eeuwige leven, ook voor de mens. En daarom bracht Hij redding na onze zondeval. En Hij riep de mens ‘Waar ben je?’(Genesis 3, 9). Ook al zijn wij mensen van de dag, de Heer geeft ons een eeuwig bestaan in Zijn komend koninkrijk. Gods beloften en Zijn evangeliewoord staan daarvoor garant. Ja, Hijzelf staat daarvoor garant in de Heer Jezus Christus, die Zijn leven gaf als losprijs voor velen. Ook al verdort ons leven hier op aarde en valt het af als een bloem, zo schrijft Petrus, maar dan vervolgt hij met: ‘maar het woord van de Heer blijft eeuwig bestaan’ (Petrus 1, 25). En dan gaat het Petrus om het evangeliewoord dat ons verkondigd is en elke zondag verkondigd wordt! Met het geloof in dat Woord is er uitkomst in en ontsnapping aan de dood. In dat geloof mogen we de belofte
omarmen van het eeuwige leven. Wat een genade en goedheid van onze God! ‘Liefdevol en genadig is de HEER, hij blijft geduldig en
groot is zijn trouw’ (Psalm 103,8). Laten ook wij trouw zijn in Zijn dienst en gaan als Hij ons wil en kan ontmoeten.