Onze gemeente

In onze gemeente staat het geloof in Jezus Christus centraal. Het geloof dat God uit liefde en genade voor ons Zijn Zoon heeft gegeven om ons te verlossen. Wij als gemeente mogen dit heerlijke nieuws aan iedereen bekend maken.

U bent van harte welkom om onze diensten bij te wonen. Na afloop is er vaak gelegenheid voor een kopje koffie of thee. En de mogelijkheid om de dienst na te bespreken. Een overzicht van onze diensten kunt u hier vinden.

Iedere zondag worden er twee diensten gehouden. Een ochtenddienst om 9.30 uur en een middagdienst om 14.30 uur. De diensten vinden plaats in de Martyriakerk (Stationsweg 16-18).

Heeft u verder nog vragen? Neemt u dan gerust contact met ons op. Meer over onze gemeente kunt u hier vinden.

 

Overdenking

‘Roep mij te hulp in tijden van nood, ik zal je redden, en je zult mij eren’ Dit zijn woorden die we lezen in Ps. 50, 15 (NBV). Ook Mozes sprak soortgelijke woorden bij de uittocht uit Egypte in Ex. 14, 14 (NBV): ‘De HEER zal voor u strijden, u hoeft zelf niets te doen’. Toch wel pittig voor ons zulke woorden uit de Bijbel. Want we vinden het moeilijk om volledig op God te vertrouwen. We voelen ons soms klem zitten in allerlei situaties. En dan wordt het ons soms bang te moede. Wat doen we dan? Vluchten we tot God in gebed? Vertrouwen we volledig op Hem en bidden Hem om uitkomst en redding? Mozes roept het volk Israël op kalm te blijven: ‘De HEER zal voor u strijden, u hoeft zelf niets te doen’ en de psalmdichter zegt: ‘Roep mij te hulp in tijden van nood, ik zal je redden, en je zult mij eren’. Nu is het gelukkig niet zo dat we alleen nood (zouden) kennen en geen vreugde. Gelukkig geeft God veel vreugde in ons leven, met name de vreugde in Hem. En we mogen onze vierdagen vieren! ‘Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd’ (Fil. 4, 4 NBV) en ‘Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt, en bid onophoudelijk’ (Rom. 12, 12 NBV). Maar er is nu eenmaal ook tegenslag en er zijn moeilijkheden in ons leven of er is een zeer ernstige ziekte. Deze situaties mogen we ook voorleggen aan de Heer en bij Hem brengen in ons gebed. ‘Roep mij aan in tijden van nood’. God kan en wil helpen in alle nood. Hij kan ons beter maken, maar ook kracht geven om in moeilijkheden staande te blijven. Zie Gods leiding in je leven. Roep Hem aan en roep Hem om hulp. De Heer hoort ons hulpgeroep, ‘hij redt wie zwaar wordt getroffen’ (Ps. 34, 19b NBV).