U kunt onze kerkdiensten nu live volgen via: Kerkdiensten van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Bedum.

Onze gemeente

In onze gemeente staat het geloof in Jezus Christus centraal. Het geloof dat God uit liefde en genade voor ons Zijn Zoon heeft gegeven om ons te verlossen. Wij als gemeente mogen dit heerlijke nieuws aan iedereen bekend maken.

U bent van harte welkom om onze diensten bij te wonen. Na afloop is er vaak gelegenheid voor een kopje koffie of thee. En de mogelijkheid om de dienst na te bespreken. Een overzicht van onze diensten kunt u hier vinden.

Iedere zondag worden er twee diensten gehouden. Een ochtenddienst om 9.30 uur en een middagdienst om 14.30 uur. De diensten vinden plaats in de Martyriakerk (Stationsweg 16-18).

Heeft u verder nog vragen? Neemt u dan gerust contact met ons op. Meer over onze gemeente kunt u hier vinden.

 

Nu weer aan de slag

Hopelijk heeft u kunnen genieten van de zomer, zowel thuis als mogelijk op een vakantieadres. Gods schepping is prachtig om te zien en om van te genieten. Hoe groot en machtig is onze God. Laten we daar oog voor hebben en houden. Daarmee wil ik de vragen die bij ons op kunnen komen over wat er allemaal gebeurt in de wereld om ons heen, niet wegmasseren. Die vragen zijn er en komen (steeds) weer op. Maar Gods trouw blijft en blijkt uit de wolkenboog. Laten we vertrouwend op Gods beloften weer aan de slag gaan na een periode van rust en rustiger aan doen. Dat aan de slag gaan mogen we doen als gemeente, niet als individuen. In de Bijbel lezen we over het beeld van de gemeente als een lichaam met vele leden. Wij zijn allen lid van diezelfde gemeente. Als we ons inzetten met onze gaven voor de gemeente en daarin voor elkaar mogen we de gemeente zien bloeien en opbloeien. We lezen daarover onder andere in 1 Korintiërs 12 en in Romeinen 12. De (onderlinge) liefde speelt dan een belangrijke rol. ‘Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. Heb elkaar lief met innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf’ (Rom. 12: 9 en 10). Laat onze harten naar elkaar uitgaan.

Als we Romeinen 12 lezen kunnen we heel veel praktische tips opmerken voor ons leven van elke dag. Probeer Paulus’ woorden in praktijk te brengen in uw leven van elke dag. Dan heb je echt wat te doen en kun je aan de slag! Laten we dat doen in de weg van ootmoed en niet in hoogmoed. Hoogmoed verwacht het in eigen kracht en kunnen, maar ootmoed maakt ons nederig, brengt ons op de knieën en wil afhankelijk zijn van onze Here God. Psalm 131:1a zegt: ‘HEER, niet trots is mijn hart, niet hoogmoedig mijn blik’.

Mededelingen

Preken van ds M. de Vries zijn via deze website beschikbaar. U kunt deze hier vinden.

Het inleverschema voor voedselbank “Het Hogeland” kunt u hier vinden, onder menu Project voedselbank.

Mist u informatie of heeft u suggesties voor deze website? U kunt dit laten weten via: webmaster@gkv-bedum.nl.