FEEST!

Al 10 jaar wordt er voor alle kinderen van de basisschool een VakantieBijbelWeek
georganiseerd in de kerk met de toren in Bedum, die schever is dan die van Pisa in Italië! Dit jaar
vindt de VakantieBijbelWeek plaats van dinsdag 24 t/m donderdag 26 oktober, net als anders in de
herfstvakantie met het verschil dat het 10-jarige bestaan wordt gevierd. En dat past prima bij ons
thema van dit jaar; ‘Aan tafel!’
Graag nodigen wij daarom alle kinderen van de groepen 1 t/m 8 uit om te gast te zijn op ons
feest. Er zal getrakteerd worden en een gevarieerd ‘menu’ is voor hen samengesteld.
Waaruit het menu bestaat? Luisteren naar Bijbelverhalen, zingen, sketches, spelen en prachtige
knutselwerkjes maken!
Bij de VakantieBijbelWeek zijn dus volop leuke dingen te doen en dat het leuk is blijkt, want er
komen jaarlijks ± 65 – 75 kinderen per dagdeel en daar zijn elke dag kinderen bij die voor de
eerste keer komen. Lege plaatsen aan tafel zijn erg ongezellig en we hopen dan ook dat de vaste
kern van kinderen ook dit jaar weer komt en er weer kinderen voor de eerste keer verwelkomt
kunnen worden!
Het afsluitingsfeest voor kinderen, tieners, ouders, familie en belangstellenden wordt gehouden op
de donderdagavond van half 7 tot half 8.
In februari is de voorbereidingscommissie al gestart. Er wordt ingelezen op het thema, materiaal
verzameld, Bijbelverhalen uitgezocht, werkjes bedacht, muzikanten gezocht, leuke versiering
gekozen, de catering wordt ingezet, een schoonmakersploeg gevormd, een programma voor
tieners bedacht, de PR-groep gaat aan de slag, een aan te leren Bijbeltekst wordt voorbereid.
Dan de puntjes op de “i”: een roosterindeling maken voor het versieren, ontvangstcomité,
verwerkingsgroep van knutselwerkjes, muziekband, een aanwijsjuf, plasjuffen,
Bijbelverhaalvertellers, mensen die de Bijbeltekst gaan aanleren, ontspanningsgroep, gastouders
voor de allerkleinste kinderen, catering, schoonmaakploeg, podiumopbouw, tafels klaarzetten,
geluidsinstallatie, tieneravondbegeleiding.
Daan en Danoontje zijn intussen bezig met de laatste regels van hun tekst er in te stampen en de
koster, filmmaker en fotograaf staan in de startblokken. En last but not least, mw. Lies Cadée, die
de algemene leiding heeft, de financiële zaken doet, gastvrouw voor de hele week is en de leiding
heeft bij de afsluitingsavond, staat klaar. Kortom; er is een heel groot team op de been!
Ook op deze plaats worden al die mensen hartelijk bedankt voor al het werk dat ze verrichten, vele
al 10 jaren! Zij doen dit belangeloos, met liefde voor de kinderen, met de drijfveer om hen voor
het eerst of opnieuw in aanraking te brengen met het Evangelie.
Lijkt het u/jou leuk om ook eens mee te doen? Enthousiast geworden? Ook voor jongeren vanaf
12 jaar, die misschien voor school een maatschappelijke stage zoeken is dit een mooie kans! Op de
maandagochtend vanaf 10.00 uur kun je alvast meehelpen om tafels klaar te zetten en de kerk te
versieren en verder mag je op alle ochtenden meehelpen bij bijvoorbeeld de knutselwerkjes van de
kinderen en tussen de kinderen te zitten. Als je dat allemaal niet voor school hoeft te doen, kom
dan ook gewoon gezellig helpen en dat kan ook voor een dagdeel.
Voor meer informatie kunt u/jij bellen naar Lies Cadee, tel. nr: 050-2801627 of Hetty de Groot,
tel. nr 050-3015487 ( www.hervormdbedum.nl / www.gkv-bedum.nl ).