Bijwonen kerkdienst vanaf 13 mei weer mogelijk

De Raad van Oudsten heeft besloten  vanaf donderdag 13 mei weer ochtenddiensten te beleggen. Deze mogen echter slechts bezocht worden door een beperkt aantal bezoekers die zich van tevoren online moeten inschrijven. Voor inschrijving zie: Diensten >> Inschrijven

Wel kunt u altijd via ‘kerkdienst gemist’ onze ochtenddiensten meebeleven. De uitzendingen beginnen om 9.30uur. Onze middagdiensten zijn te beluisteren om 14.30 uur   

Evangelie

Wij als gemeente geloven in het evangelie, de goede boodschap over onze Heer Jezus. Door hem wil God voor ons en met ons iets moois opbouwen. Wij mogen dit mooie nieuws aan iedereen bekend maken. Voor meer over het evangelie zie: Ons Geloof >> Kerk

Gemeente

Onze gemeente bestaat uit circa achthonderd leden, die op ongeveer 350 adressen in en rond Bedum, Onderdendam, Noord- en Zuidwolde wonen. We gaan ervan uit dat iedereen gaven heeft die kunnen worden ingezet. Veel mensen zijn dan ook actief in de gemeente. We willen graag dat iedereen zich thuis voelt. Zie ook: Gemeente >> Algemeen

Diensten

Iedere zondag worden er twee diensten gehouden: ‘s ochtends om 9.30 uur en ‘s middags om 14.30 uur. In coronatijd is er ‘s middags geen fysieke eredienst. U kunt dan wel online een eredienst bijwonen. De diensten vinden plaats in de Martyriakerk (Stationsweg 16-18). U bent van harte welkom om onze diensten bij te wonen (Ook wanneer u geen lid bent van een kerk of gemeente). Voor een overzicht van onze diensten zie: Diensten >> Preekrooster