Online dagboek

In de maanden september en oktober zullen wij een online dagboek publiceren. Elke dag een korte meditatie met een overkoepelend thema. In deze vierde week staan we stil bij: Wie mogen wij in Gods naam zijn.

Bekijk hier alle video’s van deze en voorgaande weken >>>

 

Voorlopig geen kerkdiensten

Nu door de overheid nieuwe besluiten zijn genomen ter voorkoming en bestrijding van het coronavirus heeft de Raad van Oudsten besloten om tot nader order geen kerkdiensten te beleggen.

Via  ‘kerkdienst gemist’ kunt u onze ochtenddiensten meebeleven. De uitzending begint om half 10.   

Evangelie

Wij als gemeente geloven in het evangelie, de goede boodschap over onze Heer Jezus. Door hem wil God voor ons en met ons iets moois opbouwen. Wij mogen dit mooie nieuws aan iedereen bekend maken. Voor meer over het evangelie zie: Ons Geloof >> Kerk

Gemeente

Onze gemeente bestaat uit circa achthonderd leden, die op ongeveer 350 adressen in en rond Bedum, Onderdendam, Noord- en Zuidwolde wonen. We gaan ervan uit dat iedereen gaven heeft die kunnen worden ingezet. Veel mensen zijn dan ook actief in de gemeente. We willen graag dat iedereen zich thuis voelt. Zie ook: Gemeente >> Algemeen

Diensten

Iedere zondag worden er twee diensten gehouden: ‘s ochtends om 9.30 uur en ‘s middags om 14.30 uur. De diensten vinden plaats in de Martyriakerk (Stationsweg 16-18). U bent van harte welkom om onze diensten bij te wonen (Ook wanneer u geen lid bent van een kerk of gemeente). Voor een overzicht van onze diensten zie: Diensten >> Preekrooster