Activiteiten

DE ALPHA CURSUS IS EEN BASISCURSUS OVER HET CHRISTELIJK GELOOF

De cursus heeft een standaardopzet die bestaat uit tien avonden en een weekend. Tijdens bijeenkomsten in informele huiselijke sfeer wordt er van gedachten gewisseld over een vast aantal onderwerpen en vertellen de cursisten en leiding hoe zij tegen deze onderwerpen aankijken. Een cursusgroep bestaat uit ongeveer de helft cursisten en de helft begeleiders. Dit zorgt ervoor dat het geloof voldoende aan bod komt om het een basiscursus over het christendom te laten zijn en geen algemene discussiebijeenkomst over religie. De onderwerpen die achtereenvolgens aan de orde komen, zijn:

 1. Christelijk geloof: saai, onwaar en achterhaald? (inleiding)
 2. Wie is Jezus?
 3. Waarom is Jezus gestorven aan het kruis?
 4. Hoe kan ik zeker zijn van mijn geloof?
 5. De bijbel lezen: waarom en hoe?
 6. Bidden: waarom en hoe?
 7. Hoe leidt God ons?
 8. Wie is de Heilige Geest?
 9. Wat doet de Heilige Geest?
 10. Hoe kan ik vervuld worden met de Heilige Geest?
 11. Hoe maak ik het beste van mijn leven?
 12. Hoe kan ik me verdedigen tegen het kwaad?
 13. Waarom en hoe zou ik het anderen vertellen?
 14. Geneest God vandaag de dag nog?
 15. Hoe zit het met de kerk?

Voor meer informatie of opgave kunt u terecht bij:

Goos Berends, Susan Pranger, Anneke van der Molen en Jinke Huizinga.

Of mailen naar alphacursus@gkv-bedum.nl

Over de STIEPde stiep

De STIEP is opgericht om activiteiten voor de jeugd van 16 tot 25 jaar van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt in Bedum te organiseren, zoals soosavonden en themafeesten. De soos bevindt zich in gebouw Thedema aan de Thedemastraat 18, onder de naam ZaalZeven.

FOLLOW ME / GEREFORMEERDE OUDERVERENIGING

Organiseert een keer per maand in gebouw Thedema op zondagavond de Bijbelstudie voor de jeugd van 12 tot 16 jaar.

In de regel begint de avond om 18.45 uur en duurt tot 20.15 uur.

Via de beamer en de e-mail wordt u geïnformeerd over de indeling,de  leiding en de data.

Als ouder bent u automatisch lid van de oudervereniging. De bijdrage per gezin wordt elk jaar vastgesteld en bedraagt ongeveer € 20 per jaar.

Voor vragen kunt u contact op nemen met de leiding van uw zoon of dochter.

Contactpersoon: Wilma Nanninga, telefoon: 050-3014425, e-mail: wilmananninga@hotmail.com

OORSPRONG EN DOEL FREEfree

FREE is in 2003 opgericht door een aantal jongeren van de
Gereformeerd vrijgemaakte kerk te Bedum.
Op 12 januari 2003 heeft de eerste FREE-meeting plaatsgevonden.
Deze avond had als thema: ‘the best thing in life is for FREE’.
Vanuit dit thema is de naam voor de meetings ontstaan.
Het doel van een FREE-meeting is om mensen warm te maken voor het geloof. Door middel van de gekozen invulling van de avond streven we ernaar om een FREE-meeting laagdrempelig te laten zijn. Hierdoor is het makkelijker om een vriend of vriendin van buiten de kerk mee te nemen naar de kerk. We willen graag laten zien wie Jezus is en wat Hij voor ons gedaan heeft en nog elke dag doet.
Ook voor mensen binnen de kerk kan een FREE-meeting een motivatie en/of een krachtbron zijn voor het geloof.

WAT HOUDT FREE IN

Als christenen bij elkaar zijn en samen zingen en samen luisteren naar het woord van God is waarom FREE is opgestart. Om samen Jezus beter te leren kennen en om te groeien in het geloof.
FREE is opgezet voor jongeren tussen de 15 en 25 jaar voor mensen binnen en buiten de kerk.
Ook mensen die jonger of ouder zijn, zijn van harte welkom!

Een FREE-avond duurt één tot anderhalf uur en wordt ingevuld met een mix van
praisebandliederen zingen, het luisteren naar de overdenking van de spreker, bidden, drama en wordt afgesloten met een kopje koffie of thee.

FREE-MEETINGEN

Een FREE-meeting is er meestal één keer in de zes weken. En begint altijd om 20:00 uur.
De locatie staat ook elke keer vast en dat is in de martyriakerk in Bedum.
(entree via gebouw Thedema, Thedemastraat 18 te Bedum)
We hopen u hiermee een goed beeld te hebben gegeven van de FREE-meetingen.

Voor meer informatie zie onze Facebook pagina.

Rooster kinderwerkblad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Over de plusgroep

Ken je dit liedje? Het staat wel eens op een geboortekaartje. Het is een liedje van Elly en Rikkert. Ik vind het een mooi liedje. Weet je wie die Vader uit dat liedje is? Is dat je eigen papa? Nee, dat is de HEER. Hij kent je. Dat betekent dat hij heel goed weet wie jij bent. Hij weet wat je leuk vindt maar ook waar je verdrietig van wordt. Zo goed kent hij je. Bijzonder, hè?

Wij willen je graag nog veel meer vertellen over deze Vader, over de HEER. In de bijbel kun je er ook heel veel over lezen. En de dominee vertelt er ook elke zondag over in de preek. Dat is soms best moeilijk. Daarom nodigen we je uit om onder de preek mee te gaan naar de plusgroep.

We gaan dan met elkaar naar een zaaltje in het gebouw Thedema. Daar luister je naar een van die mooie verhalen uit de bijbel. Dat duurt niet zo heel lang, ongeveer tien minuten. Dan is er nog even tijd voor het maken van een kleurplaat, een puzzeltje of een werkje. Daarna gaan we met elkaar zingen en dan is het alweer tijd om naar de kerkzaal terug te gaan.

Lijkt je dit leuk? Ga dan ook mee met de plusgroep. Je bent welkom.

Je kunt niet altijd naar de plusgroep. ’s Morgens is er de ene week plusgroep voor kinderen uit de groepen 1 en 2 van de basisschool, de andere week voor kinderen uit de groepen 3, 4 en 5. De dominee zegt vlak voor de preek welke groepen aan de beurt zijn. Ook kun je dat lezen in ons kerkblad Martyria.

Kom je ook?

Vriendelijke groet van alle medewerkers van de plusgroep

Over project voedselbank

De diaconie heeft in haar beleidsplan aangegeven meer acties te willen ontplooien om mensen te helpen, binnen en buiten onze gemeente. Een van de organisaties die zich inzetten voor mensen die met heel weinig moeten rondkomen, is de voedselbank. Ook in Bedum zijn er mensen op deze organisatie aangewezen. In Bedum is geen voedselbank, maar Baflo heeft er een die voor het gehele Hogeland bestemd is en waarop ook enkele inwoners van de gemeente Bedum aangewezen zijn. In totaal maken zo’n honderd gezinnen gebruik van deze voedselbank. Daarom heeft de diaconie besloten een maandelijkse actie te organiseren om de voedselbank in Baflo te ondersteunen, en roept ze de gemeente op hierbij te helpen. Als diaconie hopen we dat u ons van harte wilt steunen in deze actie. In het recente stuk ‘Ambitie’ staat immers dat niemand, binnen of buiten de gemeente, ongetroost mag leven.
Het is de bedoeling dat in de week volgend op de eerste zondag van de maand artikelen worden ingeleverd. Deze artikelen zullen worden aangeleverd bij de genoemde voedselbank. De artikelen kunnen worden ingeleverd in gebouw Thedema in gereedstaande kratten. Om het een en ander gestructureerd te kunnen laten verlopen wordt u verzocht onderstaand inleverschema in acht te nemen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Over SCOOPscoop

Scoop is een commissie die soosavonden organiseert voor jeugd van 12 t/m 15 jaar met als doel op een leuke, ontspannende manier met elkaar om te gaan.
Eén keer per maand houden we een soosavond met af en toe een leuke activiteit, zoals een BBQ-avond of een spooktocht. Ook een karaokeavond is altijd een succes.