Activiteiten

DE ALPHACURSUS IS EEN BASISCURSUS OVER HET CHRISTELIJK GELOOF

De cursus heeft een standaardopzet, die bestaat uit tien avonden en een weekend. Tijdens bijeenkomsten in een informele, huiselijke sfeer wordt er van gedachten gewisseld over een vast aantal onderwerpen en vertellen de cursisten en de leiding hoe zij tegen deze onderwerpen aankijken. Een cursusgroep bestaat uit ongeveer de helft cursisten en de helft begeleiders. Dit zorgt ervoor dat het geloof voldoende aan bod komt om het een basiscursus over het christendom te laten zijn en geen algemene discussiebijeenkomst over religie. De onderwerpen die achtereenvolgens aan de orde komen, zijn:

 1. Christelijk geloof: saai, onwaar en achterhaald? (inleiding)
 2. Wie is Jezus?
 3. Waarom is Jezus gestorven aan het kruis?
 4. Hoe kan ik zeker zijn van mijn geloof?
 5. De Bijbel lezen: waarom en hoe?
 6. Bidden: waarom en hoe?
 7. Hoe leidt God ons?
 8. Wie is de heilige Geest?
 9. Wat doet de heilige Geest?
 10. Hoe kan ik vervuld worden met de heilige Geest?
 11. Hoe maak ik het beste van mijn leven?
 12. Hoe kan ik me verdedigen tegen het kwaad?
 13. Waarom en hoe zou ik het anderen vertellen?
 14. Geneest God vandaag de dag nog?
 15. Hoe zit het met de kerk?

Voor meer informatie of opgave kunt u mailen naar: alphacursus@ngk-bedum.nl

Bijbelstudieverenigingen

In onze gemeente zijn diverse bijbelstudieverenigingen en groepen van kerkleden die zich op een andere wijze dan in verenigingsverband hebben georganiseerd, om samen actief Gods Woord en de toepassing hiervan in ons dagelijks leven te bestuderen. Ze doen dat in diverse samenstellingen van alleen mannen of vrouwen, maar ook in een gezamenlijke setting. Ook verstandelijke gehandicapten hebben hun eigen bijbelstudieclubs. Er zijn verschillende vergadertijden overdag of ’s avonds en de frequentie van bijeenkomen is wisselend.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de scriba: scriba@ngk-bedum.nl.

Zaal Zeven organiseert activiteiten voor jongeren van de kerk, zoals soosavonden en themafeesten. De soos bevindt zich in gebouw Thedema in zaal 7.

FOLLOW ME / GEREFORMEERDE OUDERVERENIGING

Follow me organiseert een keer per maand in gebouw Thedema op zondagavond de Bijbelstudie voor de jeugd van 12 tot 16 jaar.

In de regel begint de avond om 18.45 uur en duurt die tot 20.15 uur.

Via de beamer en de e-mail wordt u geïnformeerd over de indeling, de  leiding en de data.

Als ouder bent u automatisch lid van de oudervereniging. De bijdrage per gezin wordt elk jaar vastgesteld en bedraagt ongeveer € 20 per jaar.

Voor vragen kunt u contact op nemen met de leiding van uw zoon of dochter.

Contactpersoon: Mark van der Molen, telefoon: 06-25083670, e-mail: markvdmolen10@msn.com

Rooster kinderwerkblad

Er is momenteel geen actueel kinderwerkblad.

Over de plusgroep

Weet je dat de Vader je kent?
Weet je dat je van waarde bent?
Weet je dat je een parel bent?
Een parel in Gods hand,
een parel in Gods hand.

Ken je dit liedje? Het staat wel eens op een geboortekaartje. Het is een liedje van Elly en Rikkert. Ik vind het een mooi liedje. Weet je wie die Vader uit dat liedje is? Is dat je eigen papa? Nee, dat is de HEER. Hij kent je. Dat betekent dat hij heel goed weet wie jij bent. Hij weet wat je leuk vindt maar ook waar je verdrietig van wordt. Zo goed kent hij je. Bijzonder, hè?

Wij willen je graag nog veel meer vertellen over deze Vader, over de HEER. In de Bijbel kun je er ook heel veel over lezen. En de dominee vertelt er ook elke zondag over in de preek. Dat is soms best moeilijk. Daarom nodigen we je uit om onder de preek mee te gaan naar de plusgroep.

We gaan dan met elkaar naar een zaaltje in het gebouw Thedema. Daar luister je naar een van die mooie verhalen uit de Bijbel. Dat duurt niet zo heel lang, ongeveer tien minuten. Dan is er nog even tijd voor het maken van een kleurplaat, een puzzeltje of een werkje. Daarna gaan we met elkaar zingen en dan is het alweer tijd om naar de kerkzaal terug te gaan.

Lijkt je dit leuk? Ga dan ook mee met de plusgroep. Je bent welkom.

Je kunt niet altijd naar de plusgroep. ’s Morgens is er de ene week plusgroep voor kinderen uit de groepen 1 en 2 van de basisschool, de andere week voor kinderen uit de groepen 3, 4 en 5. De dominee zegt vlak voor de preek welke groepen aan de beurt zijn. Ook kun je dat lezen in ons kerkblad Martyria.

Kom je ook?

Vriendelijke groet van alle medewerkers van de plusgroep

Over project Voedselbank

De diaconie heeft in haar beleidsplan aangegeven meer acties te willen ontplooien om mensen te helpen, binnen en buiten onze gemeente. Een van de organisaties die zich inzetten voor mensen die met heel weinig moeten rondkomen, is de Voedselbank. Ook in Bedum zijn er mensen op deze organisatie aangewezen. In Bedum is geen Voedselbank, maar Winsum heeft er een die voor de hele gemeente Het Hogeland bestemd is en waarop ook enkele inwoners van Bedum aangewezen zijn. In totaal maken zo’n honderd gezinnen gebruik van deze voedselbank. Daarom heeft de diaconie besloten een maandelijkse actie te organiseren om de Voedselbank in Winsum te ondersteunen, en roept ze de gemeente op hierbij te helpen. Als diaconie hopen we dat u ons van harte wilt steunen in deze actie. In het stuk ‘Ambitie’ staat immers dat niemand, binnen of buiten de gemeente, ongetroost mag leven.

SCOOPscoop

Scoop is een commissie die soosavonden organiseert voor de jeugd van 12 t/m 15 jaar met als doel op een leuke, ontspannende manier met elkaar om te gaan.
Eén keer per maand houden we een soosavond met af en toe een leuke activiteit, zoals een barbecueavond of een spooktocht. Ook een karaokeavond is altijd een succes.