Bijbel

WAAROM ZOU JE DE BIJBEL LEZEN?

  • Je wilt wel eens iets weten over dat merkwaardige, best verkochte boek aller tijden.
  • Je hebt belangstelling voor religies en gehoord dat joden en christenen en zelfs moslims zich op de Bijbel, of gedeelten ervan, beroepen.
  • Je hebt ontdekt dat je allerlei boeken, schilderijen, muziekstukken, wetten en gebruiken van vroeger beter kunt begrijpen als je de Bijbel kent.
  • Je bent van huis uit gewend in de Bijbel te lezen. Het geeft een rustig en behaaglijk gevoel.

Het is boeiend de vraag eens om te draaien: waarom wil de Bijbel zelf gelezen worden? Bij gebrek aan een ‘woord vooraf’ van de auteur(s) moeten we zelf nadenken over die vraag. Laten we ervan uitgaan dat de Bijbel, net als ieder boek, gelezen wil worden omdat hij wat te zeggen heeft over iets. Zo wil een schoolboek over natuurkunde gelezen worden door iedereen die belangstelling voor natuurkunde heeft, daarin les heeft en daarover iets wil leren. De vraag wordt dus: waarover gaat het in de Bijbel? Je kunt er dan van uitgaan dat de Bijbel gelezen wil worden om dáárover iets te leren.

HET GAAT OVER EEN RELATIE

Gaan we lezen, dan blijkt dat de Bijbel vertelt over de verhouding tussen God en mensen. Vanaf het begin van de wereld gaat God met mensen om. Daarover worden verhalen verteld en geschiedenissen; gedachten en gevoelens van mensen tegenover God worden weergegeven. Uit de geschiedenis van die verhouding leren we God kennen. Alles wat in de Bijbel staat, houdt daarmee op de een of andere manier verband. Op allerlei manieren wordt aandacht gevraagd voor dit ene: er is een God die met levende mensen wil omgaan in geloof, hoop en liefde. Daar gaat de Bijbel over.

HET GAAT OM EEN RELATIE

Het antwoord op de vraag waarom de Bijbel zelf gelezen wil worden, moet dus wel zoiets zijn als: om te weten te komen hoe ik op een goede manier met God kan omgaan, met hem kan leven. Op vragen die daarmee te maken hebben vind je in de Bijbel antwoorden. Lees je de Bijbel met andere vragen in je achterhoofd, bijvoorbeeld over de politieke verhoudingen in Palestina rond 800 vóór Christus of over het precieze ontstaan van de aarde, dan zul je telkens weer teleurgesteld worden: daarover wordt niets of heel weinig gezegd.

WOORD VAN GOD

Net als de meeste christenen noemen ook wij de Bijbel het woord van God. Daarmee bedoelen we dat God zelf achter de Bijbel zit en ons via de Bijbel leert hoe hij wil dat wij met hem omgaan. Bij het lezen stellen we ons steeds weer de vraag: wat leert God ons hier voor ons leven met en voor hem? Het antwoord accepteren we als boodschap van God en we proberen het in ons leven uit te voeren.

„Je (…) bent van kindsbeen af vertrouwd met de heilige geschriften, die je wijsheid kunnen geven, zodat je wordt gered door geloof in Christus Jezus. Alles wat de Schrift zegt, is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een rechtschapen leven, zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust,” zo schrijft de apostel Paulus (2 Timoteüs 3, 15-17 NBV21).

BOEK EN BOEKEN

Tot nu hadden we het steeds over de Bijbel als over één boek. Dat kan ook, omdat alle onderdelen samen gaan over de ene geschiedenis van hoe God met mensen omging en omgaat. Dat ene thema komt steeds terug, in allerlei variaties. Intussen is de Bijbel tegelijk een ‘bibliotheek’: hij bestaat uit 66 kleinere ‘boeken’, waarvan 39 in het ‘Oude’ of ‘Eerste Testament’ en 27 in het ‘Nieuwe’ of ‘Tweede Testament’. De naam ‘bijbel’ komt dan ook van het Griekse ‘biblia’ (= boeken).

OUD MAAR ACTUEEL

Deze 66 boeken zijn allemaal oud en sommige heel oud. De Bijbel is dan ook niet oorspronkelijk in het Nederlands geschreven, maar in oude talen (Hebreeuws, Aramees en Grieks). We ontmoeten er allerlei gebruiken en situaties in die ons vreemd zijn, en waar we uitleg bij nodig hebben. Krijg je die uitleg, dan blijkt de Bijbel verrassend actueel en kun je jezelf herkennen in situaties die erin beschreven worden. Gebruik daarom vooral een bijbel in begrijpelijk Nederlands met verklarende aantekeningen, zoals de Groot Nieuwsbijbel met aantekeningen of de Jongerenbijbel. In 2014 is er een uitgave verschenen van de Bijbel in Gewone Taal. En in 2015 verscheen de Samenleesbijbel. In 2021 werd de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) uit 2004 opnieuw uitgegeven met als titel NBV21.

EÉN MIDDELPUNT

Binnen de ene geschiedenis van God met de mensen wijst in de Bijbel alles naar één middelpunt: het leven van Jezus Christus voor ons. Hij is gekomen om de verhouding weer goed te maken. De boeken van het Oude Testament wijzen naar Hem vooruit, die van het Nieuwe Testament vertellen over Hem en wijzen naar Hem terug. In Zijn naam gaan wij als christenen met God om.