Algemene informatie

Gemeente

Onze gemeente bestaat uit circa achthonderd leden, die op ongeveer 350 adressen in en rond Bedum, Onderdendam, Noord- en Zuidwolde wonen. Iedere zondag worden er twee diensten gehouden. Een ochtenddienst om 9.30 uur en een middagdienst om 14.30 uur. De diensten vinden plaats in de Martyriakerk (Stationsweg 16-18).

Het gebouw Thedema grenst aan de Martyriakerk; hier is ruimte voor ontmoeting, vergaderingen, clubs, soos, gemeenteavonden en andere gemeentelijke activiteiten.

We gaan ervan uit dat iedereen gaven heeft die kunnen worden ingezet. Veel mensen zijn dan ook actief in de gemeente. Daarbij kan gedacht worden aan de raad van oudsten, de cantorij, de begeleidingsband, de crèche en aan heel veel commissies. We willen graag dat iedereen zich thuis voelt.

De ongeveer 350 adressen zijn verdeeld in acht wijken. Elke wijk is onderverdeeld in vier secties. Voor elke wijk is een oudste aangewezen. De vier diakenen fungeren ten behoeve van de gehele gemeente. Zij worden daarin bijgestaan door diaconaal medewerkers (m/v).

De oudste krijgt voor het brengen van de bezoeken in zijn wijk hulp van vier pastoraal medewerkers (m/v).

Elke oudste geeft leiding aan de pastoraal medewerkers van zijn eigen wijk. Hij bewaakt dat er bezoeken worden gebracht en gaat indien nodig mee in het brengen van bezoeken. Bezoeken in het kader van toelating tot het avondmaal worden door hem gebracht. Samen geven de oudsten (geestelijke) leiding aan de gemeente

De pastoraal medewerker brengt minimaal twee bezoeken per jaar op de aan hem of haar toegewezen adressen en brengt hiervan verslag uit aan de oudste van de wijk. De pastoraal medewerker fungeert als de ‘oren en de ogen’ van de diaken en de diaconaal medewerker.

De diaken bezoekt de adressen waar dat nodig of gewenst is. Hij verdeelt met de diaconaal medewerker de taken in zijn wijk en bewaakt de gemaakte afspraken.

De diaconaal medewerker brengt in overleg met de diaken bezoeken waar dat nodig of gewenst is, vooral met het oog op het bieden van praktische hulp.

Voor de jongeren in de leeftijd van 16 tot en met 25 jaar zijn er twee oudsten jeugd. Zij worden geholpen door acht pastoraal medewerkers jeugd.

We wensen u een prettig verblijf op onze website en nodigen u van harte uit eens bij ons in de kerk te komen.

Geschiedenis

De Gereformeerde Kerk te Bedum is geïnstitueerd

na de ‘Afscheiding’ in mei 1836 als Christelijk Afgescheiden Gemeente, na de ‘Vereniging’ van 1892 als Gereformeerde Kerk A (tot 13 februari 1921), na de ‘Doleantie’ op 6 april 1887 als Nederduits Gereformeerde Kerk, en na de ‘Vereniging’ van 1892 als Gereformeerde Kerk B (tot 13 februari 1921). ‘A’ en ‘B’ werden op 13 februari 1921 verenigd tot de Gereformeerde Kerk te Bedum. Deze kerk kwam op 8 december 1944 tot vrijmaking.

Predikanten die dienden sinds de Afscheiding


ds. D.P. Postma (15 mei 1842 – 30 november 1844)

ds. E.J. Seeger (12 maart 1848 – 26 november 1852)

ds. W.H. Frieling (10 april 1853 – 5 juli 1863)

ds. J. Hessels (11 september 1864 – 20 november 1881)

ds. T. Bos (12 maart 1882 – 24 november 1901)

ds. J. Kok (24 januari 1904 – 1 december 1919)

ds. H. Hummelen (25 april 1920 – 5 april 1925)

ds. J.M. Stroes (6 oktober 1889 – 1 oktober 1900)

ds. W.L. Milo (7 juni 1903 – 30 oktober 1904)

ds. J. Jansen (2 september 1906 -1 mei 1911)

H. Ormel (oefenaar) (29 juni 1913 – 1 oktober 1920)

ds. A. Wijngaarden (14 november 1926 – 7 januari 1934)

ds. A.S. Timmer (18 februari 1932 – 18 januari 1942)


ds. H. Kakes (16 september 1934 – 8 december 1944)

ds. G.A. Hoekstra (29 november 1942 – 8 mei 1949)

ds. G. Spijker (15 mei 1949 – 30 maart 1958)

ds. H.J. de Vries (21 sept 1958 – 20 aug 1967)

ds. J.W. Beekman (17 december 1967 – 1 augustus 1971)

ds. H.W. Ophoff (12 augustus 1973 – 11 juni 1994)

ds. H.J. Boiten (22 augustus 1976 – 20 september 1981)

ds. P.J. Trimp (20 juni 1982 – 8 mei 1988)

ds. J.M.A. Groeneveld (28 mei 1989 – 1 juli 2011)

ds. G. Zomer (16 januari 1997 – 31 december 1999)

ds. A. van der Sloot (14 oktober 2001 – 01 september 2012)

ds. M. de Vries (22 september 2013 – 16 september 2021)

ds. M. van Rijswijk (1 september 2019 – heden)

Ds. Marius van Rijswijk

Ik ben Marius van Rijswijk en sinds 2018 ben ik getrouwd met Lisanna. Op 1 september 2019 ben ik bevestigd als predikant van de Martyriakerk in Bedum. Daarvoor was ik predikant van twee kleine gemeenten in Drenthe: Zuidwolde en Ruinerwold-Koekange.

Als predikant mag ik werken met een geweldige schat: de goede boodschap van God. Die goede boodschap is dat God ons heeft gemaakt, dat Hij ons wil redden door Jezus Christus, dat Hij erbij wil zijn in heel ons leven en dat Hij met ons op weg wil naar Zijn grote toekomst. Uit die goede boodschap mag ik zelf leven en die goede boodschap staat centraal in mijn werk als predikant.

Ik zou soms willen dat anderen mee kunnen maken wat ik als predikant meemaak. Ik mag in mijn werk namelijk zoveel van God zien! Ik mag Gods nabijheid, kracht en leiding, maar ook gebedsverhoring, wonderlijke rust en nog zo veel meer zien in het leven van mensen. Het is ontroerend om telkens weer te mogen zien dat God in de hemel persoonlijke aandacht heeft voor ons als mensen hier op aarde.

Ik praat graag met mensen binnen en buiten de kerk over de goede boodschap van God. Neem gerust contact op als je op zoek bent naar God of vragen hebt over het geloof. Kom ook gerust met je levensverhaal en het verlangen om je leven te verbinden met God. Ook als je op zoek bent om je aan te sluiten bij een concrete kerkelijke gemeenschap ben je van harte welkom. Kortom: neem gerust contact met mij op!

Nadere informatie volgt.