Algemene informatie

Gemeente

Onze gemeente bestaat uit circa achthonderd leden, die op ongeveer 350 adressen in en rond Bedum, Onderdendam, Noord- en Zuidwolde wonen. Iedere zondag worden er twee diensten gehouden. Een ochtenddienst om 9.30 uur en een middagdienst om 14.30 uur. De diensten vinden plaats in de Martyriakerk (Stationsweg 16-18).

Het gebouw Thedema grenst aan de Martyriakerk; hier is ruimte voor ontmoeting, vergaderingen, clubs, soos, gemeenteavonden en andere gemeentelijke activiteiten.

We gaan ervan uit dat iedereen gaven heeft die kunnen worden ingezet. Veel mensen zijn dan ook actief in de gemeente. Daarbij kan gedacht worden aan de raad van oudsten, de cantorij, de begeleidingsband, de crèche en aan heel veel commissies. We willen graag dat iedereen zich thuis voelt.

De ongeveer 350 adressen zijn verdeeld in acht wijken. Elke wijk is onderverdeeld in vier secties. Voor elke wijk zijn een oudste en een diaken aangesteld.

De oudste krijgt voor het brengen van de bezoeken in zijn wijk hulp van vier pastoraal medewerkers (m/v). De diaken wordt in zijn wijk geholpen door een diaconaal medewerker (m/v).

Elke oudste geeft leiding aan de pastoraal medewerkers van zijn eigen wijk. Hij bewaakt dat er bezoeken worden gebracht en gaat indien nodig mee in het brengen van bezoeken. Bezoeken in het kader van toelating tot het avondmaal worden door hem gebracht. Samen geven de oudsten (geestelijke) leiding aan de gemeente

De pastoraal medewerker brengt minimaal twee bezoeken per jaar op de aan hem of haar toegewezen adressen en brengt hiervan verslag uit aan de oudste van de wijk. De pastoraal medewerker fungeert als de ‘oren en de ogen’ van de diaken en de diaconaal medewerker.

De diaken bezoekt de adressen waar dat nodig of gewenst is. Hij verdeelt met de diaconaal medewerker de taken in zijn wijk en bewaakt de gemaakte afspraken.

De diaconaal medewerker brengt in overleg met de diaken bezoeken waar dat nodig of gewenst is, vooral met het oog op het bieden van praktische hulp.

Voor de jongeren in de leeftijd van 16 tot en met 25 jaar is er een jeugdoudste. Hij wordt geholpen door acht pastoraal medewerkers jeugd.

Schematisch ziet het er als volgt uit: 

We wensen u een prettig verblijf op onze website en nodigen u van harte uit eens bij ons in de kerk te komen.

Geschiedenis

De Gereformeerde Kerk te Bedum is geïnstitueerd

na de ‘Afscheiding’ in mei 1836 als Christelijk Afgescheiden Gemeente, na de ‘Vereniging’ van 1892 als Gereformeerde Kerk A (tot 13 februari 1921), na de ‘Doleantie’ op 6 april 1887 als Nederduits Gereformeerde Kerk, en na de ‘Vereniging’ van 1892 als Gereformeerde Kerk B (tot 13 februari 1921). ‘A’ en ‘B’ werden op 13 februari 1921 verenigd tot de Gereformeerde Kerk te Bedum. Deze kerk kwam op 8 december 1944 tot vrijmaking.

Predikanten die dienden sinds de Afscheiding


ds. D.P. Postma (15 mei 1842 – 30 november 1844)

ds. E.J. Seeger (12 maart 1848 – 26 november 1852)

ds. W.H. Frieling (10 april 1853 – 5 juli 1863)

ds. J. Hessels (11 september 1864 – 20 november 1881)

ds. T. Bos (12 maart 1882 – 24 november 1901)

ds. J. Kok (24 januari 1904 – 1 december 1919)

ds. H. Hummelen (25 april 1920 – 5 april 1925)

ds. J.M. Stroes (6 oktober 1889 – 1 oktober 1900)

ds. W.L. Milo (7 juni 1903 – 30 oktober 1904)

ds. J. Jansen (2 september 1906 -1 mei 1911)

H. Ormel (oefenaar) (29 juni 1913 – 1 oktober 1920)

ds. A. Wijngaarden (14 november 1926 – 7 januari 1934)

ds. A.S. Timmer (18 februari 1932 – 18 januari 1942)


ds. H. Kakes (16 september 1934 – 8 december 1944)

ds. G.A. Hoekstra (29 november 1942 – 8 mei 1949)

ds. G. Spijker (15 mei 1949 – 30 maart 1958)

ds. H.J. de Vries (21 sept 1958 – 20 aug 1967)

ds. J.W. Beekman (17 december 1967 – 1 augustus 1971)

ds. H.W. Ophoff (12 augustus 1973 – 11 juni 1994)

ds. H.J. Boiten (22 augustus 1976 – 20 september 1981)

ds. P.J. Trimp (20 juni 1982 – 8 mei 1988)

ds. J.M.A. Groeneveld (28 mei 1989 – 1 juli 2011)

ds. G. Zomer (16 januari 1997 – 31 december 1999)

ds. A. van der Sloot (14 oktober 2001 – 01 september 2012)

ds. M. de Vries (22 september 2013 – heden)

Inhoud volgt binnenkort.

Ds. Marten de Vriesde Vries

Mijn naam is Marten de Vries. Mijn vrouw heet Hilde. We zijn getrouwd in 1981 en we ontvingen zes kinderen: drie zoons en drie dochters. Inmiddels zijn ze allemaal uit het huis en gelukkig komen ze regelmatig logeren.

Sinds half september 2013 ben ik predikant van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Bedum. De tweede helft van de jaren ’80 was ik predikant in Winsum (Gn.), de eerste helft van de jaren ’90 deed ik zendingswerk in Zuid-Afrika, de tweede helft woonden we in Spijkenisse en vanaf het begin van deze eeuw was ik missionair predikant in Rotterdam. Ik heb me tweemaal zeven jaar beziggehouden met de islam, gesprekken georganiseerd en gehad met moslims en medechristenen daarvoor toegerust.

Het lijkt een hele overgang: van werk als predikant gericht op mensen buiten de kerk naar gemeentepredikant zijn in een meer traditionele setting; van wonen in het midden van een wereldstad in het Westen naar een pastorie aan de rand van een dorp in het Noorden. Toch voelt het niet als compleet iets anders. Niet alleen omdat ik een Groninger ben van huis uit maar vooral omdat het belangrijkste hetzelfde is: ik mag (be)dienaar zijn van het goddelijk Woord: het evangelie van Jezus Christus. Bovendien, ook in Bedum heeft de kerk open deuren: iedereen mag zich welkom weten.

Regelmatig ga ik voor in de kerkdiensten in de Martyriakerk. ’s Ochtends staat een Bijbeltekst centraal, in de middagdiensten wordt in de regel een gedeelte van de leer van de kerk uitgelegd. Dat laatste doe ik ook door de week tijdens de catechisatie-uren waarin gedoopte jongelui zich voorbereiden op hun persoonlijke geloofsbelijdenis.

Ik sta graag open voor persoonlijke contacten met mensen binnen en buiten de kerk. Ook voor wie ooit met de kerk gebroken hebben maar toch niet losgekomen zijn van Jezus Christus of zich opnieuw op hun leven met God willen bezinnen.

Bedum, 18 oktober 2013