Commissies

Over de CvB

Voor de behartiging van de kerkelijke financiën en het beheer van de kerkelijke goederen heeft de kerkenraad een commissie van beheer (CvB) aangesteld. De bestuursleden worden benoemd door de kerkenraad (op voordracht van de CvB). Medewerkers worden benoemd door de bestuursleden van de CvB.

VOORZITTER:

Roel de Roo (mail: rderoo@planet.nl)

SECRETARESSE:

Marjolein Schuurman  (mail: cvb@gkv-bedum.nl)

PORTEFEUILLEHOUDERS:

Tonnis van der Wijk (gebouwen)

Harry Kamminga (financiën)

Roel de Roo (P & O)

Kees Haaksema (facilitaire zaken)

DE GEMEENTE IS HET ZOUT DER AARDE, EEN LICHT IN DE WERELD. WIE JEZUS HEEFT ONTMOET,

DIE GAAT ZIJN LICHT REFLECTEREN EN DIE WORDT OPGENOMEN IN ZIJN MISSIE.

Matt. 5:13-15

Vanuit deze opdracht organiseert de evangelisatiecommissie (EC), aangesteld door de raad van oudsten, de volgende activiteiten:

VAKANTIEBIJBELWEEK

In de herfstvakantie organiseren we samen met de Hervormde gemeente een vakantiebijbelweek voor kinderen van 4-12 jaar. Dit is in de plaats gekomen van de Kinderclub.

ZONDAGAVONDZANG

Er wordt ca. vijf keer per jaar een zondagavondzang gehouden in Alegunda Ilberi, om samen met ouderen van ons dorp te zingen tot eer van God. Per avond wordt aan twee wijken uit onze gemeente gevraagd mee te zingen.

EMMAÜSCURSUS

De EC is betrokken bij de Emmaüscursus. Deze cursus wordt gegeven voor mensen die meer willen weten over de bijbel en het christelijk geloof. Een groep bestaat uit ongeveer tien personen: vijf zoekers en vijf begeleiders (coaches uit onze gemeente) onder leiding van twee kringleiders. De kringleiders zijn hiervoor getraind door DTEG (Deputaten Toerusting Evangeliserende Gemeente).

GRUNNEGER DAINSTEN

Tweemaal per jaar wordt de kerkdienst gehouden in het Gronings. Ook belangstellenden die geen lid zijn van de kerk zijn nadrukkelijk van harte welkom. Via publicatie maken we de omgeving op deze speciale diensten attent.

BIJBELCURSUS

De mogelijkheid bestaat via de EC een schriftelijke bijbelcursus te volgen. De EC zorgt dan voor een begeleider.

Over de LC

De liturgiecommissie houdt zich bezig met zaken die de eredienst betreffen, zoals

  • beamergebruik
  • diensten voor verschillende doelgroepen
  • plusgroepen
  • bijbellezen door gemeenteleden
  • cantorij

De commissie heeft de volgende leden:

VOORZITTER:

Harry Kamminga

SECRETARESSE:

Hanneke Wiersum-Knot

LEDEN:

Jannie Jacobs-Venhuizen
Janna Vening-van Dijk
Peter van Dijk-Veldkamp
Janneke Kiewiet-van Dolderen

Over het TechniekTeam

Het techniek team coördineert de technische voorzieningen in de gemeente. Hieronder valt het beheren van materiaal, opstellen van protocollen en het opleiden en plannen van vrijwilligers. Voor de reguliere erediensten worden standaard technici ingepland, voor overige activiteiten moet een aparte aanvraag ingediend worden (zie contactgegevens).

Het techniekteam coördineert een drietal groepen vrijwilligers:

BeamTeam
Het beamteam ondersteunt de (zondagse) erediensten door het projecteren van lied- en bijbelteksten. Ook worden de activiteiten in de gemeente verzameld en voor de dienst geprojecteerd.

VideoTeam
Het VideoTeam verzorgt de beelden voor de video uitzendingen. Alle erediensten worden door middel van drie dome camera’s live uitgezonden op kerkdienstgemist.nl.

AudioTeam
Het audioteam zorgt voor geluidversterking bij speciale muzikale begeleiding. Hieronder vallen pianobegeleiding, voorzangers, bands en koren. Hiervoor beschikt de kerkzaal over een 32 in/16 uit digitaal geluidssysteem.

 

HET VIDEO EN AUDIOTEAM ZIJN OP ZOEK NAAR UITBREIDING!
NEEM CONTACT OP VOOR MEER INFORMATIE

 

CONTACT TECHNIEKTEAM
Voor vragen/opmerkingen of aanvragen van technische ondersteuning kunt u mailen naar:
techniekteam.gkv-bedum@outlook.com

Voor spoedgevallen of storingen:
Gerben Dwarshuis
06 – 21 99 76 97
gerben@dwarshuisaudio.nl

LEDEN TECHNIEKTEAM
Gerben Dwarshuis.     Voorzitter – Coördinator Techniek
Bernard Wieringa       Contactpersoon beamer/projectie
Sjoerd Kiewiet             Contactpersoon video/livestream
Vacant                           Contactpersoon audio

Over het BeamTeam

Het beamteam ondersteunt de (zondagse) erediensten door het projecteren van lied- en bijbelteksten. Hiervoor word gebruikt gemaakt van EasyWorship 6, in samenwerking met Powerpoint. Het beamteam is alleen aangesteld voor de erediensten. Voor de ondersteuning van bijv. een huwelijksdienst, samenzang en andere evenementen kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens.

Voor de dienst aan worden er mededelingen geprojecteerd. Mocht u hier materialen voor hebben kunt u deze aanleveren bij het beamteam via onderstaand adres. Dit dient aangeleverd te zijn vóór Vrijdagavond 19:00 uitsluitend in powerpoint formaat (.ppt of .pptx) met een 4:3 beeldverhouding. Zo heeft de dienstdoende beamist voldoende tijd om de materialen te verwerken. Voor een goede leesbaarheid op de beamer adviseren wij minimaal lettertype 32 te gebruiken. Mocht u hulp nodig hebben bij het ontwerpen van een powerpoint kunnen wij u hierbij ondersteunen.

CONTACT BEAMTEAM
Mail:  beamteam@gkv-bedum.nl

LEDEN BEAMTEAM
– Bernard Wieringa (Contactpersoon)
– Gerben Dwarshuis
– Istvan Woensdregt
– Ton Kruiger
– Johannes de Wit
– Paulus de Wit
– Delien Dwarshuis