Zondag 30 januari – 9.30 uur: ds. Marius van Rijswijk

Votum

Vrede-/zegengroet

Zingen: LB 653: 1, 2 en 7 U kennen, uit en tot U leven

Zingen: Weerklank 594

Gebed

Lezen: Johannes 6: 60-71

Zingen: Ps. 107: 1, 2 en 3 Loof, loof de Heer gestadig

Preek

Zingen: Gz. 195: 1, 2 en 3 Ik ben het levensbrood

Filmpje favoriete Bijbeltekst

Zingen: Sela – Ik zal er zijn

Gebed

Collecten

Zingen: LB 687: 3 Wij teren op het woord

Zegen

Zondag 30 januari – 14.30 uur: ds. Theo Havinga

Votum

Zegengroet

Zingen: Ps. 98: 1 en 4

Gebed

Lezen:

  • 1 Korinthe 15: 50-58
  • 1 Thessalonicenzen 4: 13-18

Preek

Zingen: Opw.228 (Jezus leeft in eeuwigheid)

Gebed

Zingen: Gez.214:1 en 4 (Ik heb de vaste grond gevonden) (= geloofsbelijdenis)

Collecten

Zingen: Opw.746 (De God van de vrede)

Zegen