Liturgie

Zondag 26 september – 9.30 uur: ds. Marius van Rijswijk

Votum

Vrede-/zegengroet

Zingen: Opw. 369 Door Uw genade, Vader

Schuldbelijdenis

Zingen: Ps. 123: 1 Tot U, die zetelt in de hemel hoog

Genadeverkondiging

Zingen: DNP 32: 1 en 2 Gelukkig wie door God is vrijgesproken

Gebed

Filmpje voor de kinderen

Lezen: Jozua: 7: 1-15

Zingen: DNP 139: 1, 4 en 8 HEER, U doorgrondt mij, U ontwart

Preek

Zingen: Opw. 509 Zo lief had God de Vader ons

Wet

Zingen: Opw. 27: 1 Leid mij, Heer, o machtig Heiland

Filmpje favoriete bijbeltekst

Zingen: Sela Wonderlijk

Gebed

Collecten

Zingen: LB 103c: 1, 2 en 3 Loof de koning, heel mijn wezen

Zegen

Zondag 26 september – 14.30 uur: ds. Marius van Rijswijk

Votum

Vrede-/zegengroet

Zingen: Ps. 99: 1, 2 en 4 God is koning, Hij sticht zijn heerschappij

Gebed

Lezen: Mattheüs 24: 1-14

Zingen: LvK 296: 1, 2 en 3 Ik kom met haast, roept Jezus’ stem

Preek

Zingen: Gz. 249: 2, 3 en 4 Licht uit Licht, U roepen wij

Belijdenis

Zingen: Gz. 249: 9 ’t Woord, gesproken in de tijd

Gebed

Collecten

Zingen: LB 756: 1, 2, 6 en 8 Laat komen, Heer, uw rijk

Zegen