Zondag 3 December – 9.30 uur: ds. Marius van Rijswijk

Kindermoment

Stiltemoment

Votum

Vrede-/zegengroet

LB 441: 1, 2, 5 Hoe zal ik U ontvangen

Wet

DNP 25: 1, 2 HEER, ik wil mijn hart verheffen

Gebed

Doop (formulier 1)

  • Over de doop
  • Over de kinderdoop
  • Gebed voor de doop
  • Vragen aan doopouders
  • Bediening van de doop
  • Sela – Doop
  • Opwekking aan de gemeente
  • Dankgebed

Trinity – Ik wens jou

Jesaja 2:1-22

DNP 87: 1, 2, 3, 4 Op hoge heuvels met een rijk verleden

Preek

LB 482: 1, 2, 3 Er is uit ’s werelds duistere wolken

Gebed

Collecte

LB 1010: 1, 2, 3, 4 Geef vrede, Heer, geef vrede

Zegen

Zondag 3 December – 14.30 uur: ds. Ludwig Hoogendoorn

Stiltemoment

Gezongen votum – groet – gezongen amen

GK-2017 ps. 89:13 Wat Ik gezworen heb aan David, dat houdt stand

Gebed

Lezen: Lukas 1:26-38

GK-2017 gezang 187:1 Een engel zegt Maria aan; refrein: God heeft ons niet vergeten

                                   2 Maria vraagt hoe dat wel kan; refrein: God heeft ons niet vergeten

Preek: Lukas 1:26-38

GK-2017 gezang 187:3 Maria heeft Gods woord aanvaard; refrein: God heeft ons niet vergeten

Geloofsbelijdenis: GK-2017 175a Ik geloof in God de Vader

Gebed

Collecte

LB 439:1 Verwacht de komst des Heren

             3 Een hart dat wacht in ootmoed

Zegen – gezongen amen