Liturgie

Zondag 4 december – 9.30 uur: ds. Marius van Rijswijk        Jeugddienst

Zingen: Opw. 865 Alles kan wachten, Heer

Votum

Vrede-/zegengroet

Zingen: DNP 118: 6, 7 De steen waar bouwers niets in zagen

Wet

Zingen: Opw. 462 Aan Uw voeten Heer is de hoogste plaats

Gebed

Lied voor de kinderen

Lezen: Matt. 16:13-24 (BGT)

Zingen: Opw. 510 Dit is mijn verlangen

Preek

Zingen: Opw. 802 Hier is mijn hart, Heer

Gebed

Collecte

Zingen: Opw. 461 Mijn Jezus, mijn Redder

Zegen

Zondag 4 december – 14.30 uur: ds. Tiemen Dijkema

Votum

Zegengroet

Zingen: Psalm 2 uit De Nieuwe Psalmberijming

Gebed

Bijbellezing: Nahum 2: 4 – 3: 19

Luisterlied: Psalm 137 Psalmen voor nu

Preek                                                                         

Zingen: Gereformeerd Kerkboek [2017] 222 Die dag zal komen, brandend als een oven

De twaalf artikelen

Zingen: Gereformeerd Kerkboek [2017] 228 Jezus leeft in eeuwigheid

Gebed

Collecte

Zingen: Gereformeerd Kerkboek [2017] 157 Eens zal er vrede zijn

Zegen