Liturgie

Zondag 25 februari – 9.30 uur: br C. Geerds

Votum en groet

Ps.93

Tien Geboden

Ps.77:4,6

Gebed

L Joh.6,1-21

Ps.89:4,7

T Joh.6,16-21

Preek

LB 939

Plusgroep

Dankzegging

Collecte

GK 166:1,4

Zegen

Zondag 25 februari – 14.30 uur: ds M. de Vries

Gods profielfoto

leerdienst over het begin van de decaloog

liturgie

 • Votum en zegengroet
 • Zingen De Nieuwe Psalmberijming 19 [zie: http://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-19 ]
 • Bidden
 • Lezen          Kolossenzen 1,15-20 (Meta Haan)
 • Zingen Opwekking 400 (‘Liefde was het’)
 • Heidelbergse Catechismus Zondagen 34 & 35
 • Zingen Gereformeerd Kerkboek (’06) gezang 176a:1.2.3.4.13
 • Onderwijzing
 • Zingen Liedboek (‘73) lied 1
 • Geloofsbelijdenis
 • Zingen Opwekking 392 (‘Mijn Jezus, ik houd van U’) [wisselzang: allen – vrouwen – mannen – vrouwen]
 • Bidden
 • Collecten
 • Zingen Opwekking 366 (‘Kroon Hem met gouden kroon’)
 • Zegen

Bedum, 25 februari 2018

Martende Vries