Liturgie

Zondag 17 februari – 9:30 uur: ds. Joop Groeneveld

Gezegend naar huis!

Welkom en mededelingen

Votum en Zegengroet

Zingen: GK Psalm 122: 1, 3 ‘Ik was verheugd, toen men mij zei…’

De Tien Woorden

Zingen: GK Gezang 243: 1-4 ‘Heer, ik kom tot U’

Gebed

Lezen: Leviticus 9

Zingen: GK Psalm 119a ‘Uw woord is een lamp voor mijn voet’

Lezen: Numeri 6: 22-27

Preek

Amenlied: Opwekking 770 ‘Ik zal er zijn’

Dankzegging en voorbeden

Collecten

Zingen: LB Lied 416: 1-4 ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’

Zegen

Zondag 17 februari – 14.30 uur: ds. Kees van Dusseldorp (aangepaste dienst)

Laat je zien!

Votum en Zegengroet

Zingen: Samen in de naam van Jezus (GK 167)

Gebed

Zingen: Lees je Bijbel, bid elke dag (E&R 244)

Lezen: Lucas: 19: 1-10

Zingen: We hebben allemaal wat

Preek

Zingen: Dankt dankt nu allen God (GK 141)

Geloofsbelijdenis

Zingen: Zie de zon, zie de maan (GK 148)

Gebed

Zingen: Blijf mij nabij (NLB 247:1,3)

Collecten

Zingen: Groot is uw trouw o Heer (GK 160)

Zegen