Liturgie

Zondag 24 juni – 9.30 uur ds M. de Vries

de zaaier en het zaad

kindgerichte dienst

preek over Lucas 8,4-15

Liturgie

Votum en zegengroet

Zingen Liedboek (’13) 218 (‘Dank U voor deze nieuwe morgen’)

Wet

Zingen Gereformeerd Kerkboek (’17) 239 (‘k Stel mijn vertrouwen…) [canon]

Bidden

Lezen Lucas 8,4-15, uit: Bijbel in Gewone Taal

Zingen ‘De zaaier’

Preek

Zingen ‘Nu gaat de zaaier uit’

Gedicht

Zingen Gereformeerd Kerkboek psalm 100

Bidden

Collecten

Zingen Opwekking 334 (‘Heer, uw licht en uw liefde schijnen)

Zegen

Bedum, 24 juni 2018

ds. Marten de Vries

Zondag 24 juni – 14.30 uur: ds E.J. van den Bos

 • Welkom en mededelingen
 • Votum (gezongen) en zegen (voorganger) + Amen (gezongen)
 • Zingen (tegelijk geloofsbelijdenis) Gezang 107:1(a), 2(m), 3(v), 4(a) Ere zij aan God de Vader
 • Gebed
 • Lezingen: Matteüs 6:19-34 en Zondag 48
 • Psalm 145: 2 en 3 Ik zal o Heer, die ik mijn koning noem
 • Verkondiging
 • Gezang 38:1, 2, 3 en 4 Zoek eerst het koninkrijk van God (canon)
 • Dankgebed
 • Collecte
 • Slotzang Opwekking 354 Glorie aan God
 • Zegen
 • Gezongen ‘Amen’