Liturgie

Uitzending ochtenddiensten

Zoals bekend kunnen de komende periode alleen onze diensten via internet meebeleefd worden. Vele mensen zullen deze dienst willen volgen, waardoor de druk op de website groot wordt. We proberen op elke mogelijke manier overbelasting te voorkomen. Daarom vragen we als techniekteam en kerkdienstgemist.nl het volgende van u:
  • Vermijd de zoekfuncties op kerkdienstgemist.nl. Ga in plaats daarvan rechtstreeks naar de uitzending, dit kan via deze link: ‘kerkdienst gemist’.
  • Mocht de site niet willen laden, probeer het op een later tijdstip weer! Ga niet proberen continu de pagina te verversen, dit vraagt erg veel van de site.
  • Probeer het aantal apparaten te beperken, kijk samen via één apparaat (bijvoorbeeld met een laptop aan de tv). Kijk dus niet allemaal op een eigen laptop/telefoon, maar kijk in kleine groepen samen.
  • Het is mogelijk dat de site overbelast raakt en de uitzending niet live wordt weergegeven. Hier kunnen wij als techniekteam niks aan doen. Melden/bellen/appen heeft dus geen zin. We nemen in de kerkzaal de dienst ook op. Deze zullen we later op de dag alsnog publiceren, zodat u op een later tijdstip kunt terugkijken.

Woensdag 8 april – 19.00 uur: Vesper door ds. Marius van Rijswijk

Votum

Vrede-/zegengroet

Zingen: Ps. 42: 1, 3 en 5 Heer, een hert in dorre streken

Gebed

Lezen: Psalm 69

Zingen: DNP 69: 5 HEER, antwoord mij, want U bent trouw en goed

Lezen: Johannes 19: 28

Fragment Cesar Franck: Die Sieben Worte Jesu am Kreuz

Muziek/improvisatie

Avondgebed van Luther

Zingen: Ps. 42: 7 O mijn ziel, zozeer verslagen

Zegen

Donderdag 9 april – 19.00 uur: Vesper door ds. Marten de Vries

Votum

Zegengroet

Zingen: Liedboek (’13) 442 (‘Op U, mijn Heiland…’)

Gebed

Lezen: Jesaja 53: 1, 2 en 8-12

Zingen: Opwekking 706 (‘Zie hoe Jezus lijdt voor mij’)

Lezen: Johannes 19: 28-37

Intermezzo: Johannes Sebastian Bach, Johannes Passion 30 (‘Es ist vollbracht’)

Meditatie

Zingen: Opwekking voor Kids 85 (‘Als ik mijn ogen sluit’)

Gebed

Zingen: De Nieuwe Psalmberijming 22:7 (‘Eens zal men Hem erkennen…’)

Zegen

Vrijdag (Goede Vrijdag ) 10 april – 19.30 uur: ds. Marius van Rijswijk

Votum

Vrede-/zegengroet

Zingen: Sela Via Dolorosa

Gebed

Zingen: LB 558: 1 Jezus, om uw lijden groot

Lezen: Lucas 22: 39-46

Zingen: LB 558: 5 Here, om uw bloedig zweet

Lezen: Lucas 22: 47-53

Zingen: Ps. 41: 3 Zij fluistren saam, de horde die mij haat

Lezen: Lucas 22: 54-62

Zingen: Ps. 51: 1 Ontferm U God, ontferm U, hoor mijn klacht

Intermezzo: Peter en Paulus: Bach, Erbarme Dich

Lezen: Lucas 22: 63-65

Zingen: LB 576a: 2 O hoofd zo hoogverheven

Lezen: Lucas 22: 66 – 23:25

Zingen: LB 558: 6 en 7 Om het zwijgen, het geduld

Intermezzo: Peter: John Stainer, Procession to Calvary

Lezen: Lucas 23: 26-47

Zingen: Opw. 657 Zie het kruis

Preek

Zingen: Opw. 480 U stierf voor mij

Belijdenis van het geloof art. 21 NGB

Zingen: Gz. 205: 1 Christus aan het kruis verheven

Gebed

Intermezzo: Paulus: Malotte, The Lord’s Prayer

Collecten

Zingen: GKB ’06 Gz. 89: 1-4 Jezus, leven van mijn leven

Zegen

Zondag 12 april – 9.30 uur: ds. Marius van Rijswijk       Pasen

Romeinen 10: 9-10

Zingen:

  • Opwekking 313 In een donker graf gevangen
  • Sela Juicht / Hij is verheerlijkt

Votum

Vrede-/zegengroet

Zingen: Opwekking 44 Geprezen zij de Heer, die eeuwig leeft

Gebed

Kinderlied: Elly en Rikkert Weet je dat de lente komt

Zingen: LB 617: 1, 2 en 3 De Heer is waarlijk opgestaan

Lezen: Lucas 24: 1-12

Zingen: LB 617: 18 en 19 Nu klinkt alom de roep voortaan

Lezen: Lucas 24: 13-35

Zingen: LB 646: 1, 2 en 3 De Heer is onze reisgenoot

Preek

LB 255: 1, 2 en 3 Gij volgt ons uit Jeruzalem

Geloofsbelijdenis art. 20 NGB

Zingen: LB 624: 1, 2, 3 Christus onze Heer verrees

Gebed

Collecten

Zingen: Gz. 209: 1, 2 en 3 U zij de glorie

Zegen