Zondag 14 April – 9.30 uur: br. Jan de Groot 

Welkom en mededelingen

Stiltemoment

Votum

Vrede-/zegengroet

Zingen: Psalm 68: 8 en 13 (Geloofd zij God met diep ontzag)

De Wet

Zingen: Psalm 139: 1, 2 en 14 (LB ’13) (Heer, die mij ziet zoals ik ben)

Gebed

Kindermoment

Lezen:

  • Deuteronomium 3: 23 – 28
  • Deuteronomium 34: 1 – 12
  • 2 Korintiërs 4: 16 – 18

Zingen: Ld 753: 1, 2, 3 en 6 (Er is een land van louter licht)

Preek

Zingen: Ld 971: 1, 2 en 3 (Zing een nieuw lied voor God de Here)

Gebed

Collecte

Zingen: EL 413: 1, 2, 3 en 4 (Lichtstad met uw paarlen poorten)

Zegen

Zondag 14 April – 14.30 uur: ds. Jan Rozemuller

Votum en groet

Lied:  Gez. 175 a (Ik geloof in God de Vader)

Gebed

Lezen: Lucas 20:27-40

Lied: Ps.71:1,12,13 (Bij U, o Heer, berg ik mijn leven)

Preek

Lied: LB 247:1-5 (Blijf mij nabij)

Dankgebed

Collecte

Lied: LB 769:1,2,4 (Eens als de bazuinen klinken)

Zegen