Liturgie

Uitzending ochtenddiensten

Zoals bekend kunnen de komende periode alleen onze diensten via internet meebeleefd worden. Vele mensen zullen deze dienst willen volgen, waardoor de druk op de website groot wordt. We proberen op elke mogelijke manier overbelasting te voorkomen. Daarom vragen we als techniekteam en kerkdienstgemist.nl het volgende van u:
  • Vermijd de zoekfuncties op kerkdienstgemist.nl. Ga in plaats daarvan rechtstreeks naar de uitzending, dit kan via deze link: ‘kerkdienst gemist’.
  • Mocht de site niet willen laden, probeer het op een later tijdstip weer! Ga niet proberen continu de pagina te verversen, dit vraagt erg veel van de site.
  • Probeer het aantal apparaten te beperken, kijk samen via één apparaat (bijvoorbeeld met een laptop aan de tv). Kijk dus niet allemaal op een eigen laptop/telefoon, maar kijk in kleine groepen samen.
  • Het is mogelijk dat de site overbelast raakt en de uitzending niet live wordt weergegeven. Hier kunnen wij als techniekteam niks aan doen. Melden/bellen/appen heeft dus geen zin. We nemen in de kerkzaal de dienst ook op. Deze zullen we later op de dag alsnog publiceren, zodat u op een later tijdstip kunt terugkijken.

Zondag 28 februari – 9.30 uur: ds. Theo Havinga, Beilen

Votum

Zegengroet

Zingen: Liedboek 1005 (Zoekend naar licht)

Gebed

Wet

Zingen: Opwekking 125 (Heer, ik kom tot U)

Lezen: Colossenzen 1: 1-11

Preek (a.d.h.v.: Colossenzen1: 3-8)

Zingen: Opwekking 585 (Er is een dag)

Gebed en voorbede

Zingen: Opwekking 277 (Machtig God, sterke Rots) (= geloofsbelijdenis)

Collecten

Zingen: Liedboek 425 (Vervuld van Uw zegen)

Zegen