Liturgie

Zondag 25 augustus – 9:30 uur: ds. Jitse van der Wal

Votum

Zegengroet

Zingen: Opwekking 687: 1-4 ‘Heer, wijs mij Uw weg’

Woorden van verbond

Zingen: liedboek 675: 1 en 2 ‘Geest van hierboven’

Gebed

Lezen: Lucas 4: 14-21

Verkondiging

Zingen: Opwekking 378 ‘Ik wil jou van harte dienen en als christus voor je zijn’

Gebed

Collecten

Zingen: liedboek 718: 1-4 ‘God, die leven hebt gegeven’

Zegen

Zondag 25 augustus – 14.30 uur: br. Peter van Dijk

Votum

Zegengroet

Zingen: Opwekking 464

Gebed

Zingen: Ps 119: 47

Lezen: Psalm 62

Zingen: Weerklank 454: 1-4

Preek (n.a.v. Ps 62: 6)

Zingen: DNP Ps. 62

Geloofsbelijdenis 

Zingen: LB 912

Gebed

Collecten

Zingen: LB 905

Zegen