Liturgie

Zondag 16 december – 9.30 uur: br. Johan Vening leesdienst

Votum & groet

Zingen: Psalm 24: 1, 2, 3, De aarde is met al wat leeft

De tien woorden                                                                                            

Zingen: Lied 126:1, 2, 3, Verwacht de komst des Heren (liedboek voor de kerken)

Gebed

Bijbellezing: Psalm 132

Zingen:  Psalm 72: 1, 2, 6, 7, O, God, wil aan de koning schenken

Tekst: Psalm 132: 17-18

Preek

Zingen: Gezang 188: 1, 2, 3, 4, O Heiland, open wijd de poort

Gebed

Collecte           

Zingen: psalm 84:3 3 en 6

Zegen

Zondag 16 december – 14:30 uur: ds. Lucius de Graaff (Heerde) jeugddienst

Votum en Zegengroet

Zingen: GKB (06) Gez. 167 ‘Samen in de naam van Jezus’

Gebed om verlichting door de Geest

1eSchriftlezing: Micha 3, 9 – 12

Zingen: ‘In die hemel is die Heer’

2eSchriftlezing: Micha 6, 1- 5 (woorden van de Heer) 6 – 7 (woorden van het volk)

GKB (06) Gez. 157 ‘Vader, vol van vrees en schaamte’

Tekst (woorden van de profeet): Micha 6, 8

Preek

Zingen: GKB (06) Ps. 72: 1 en 2

Geloofsbelijdenis

Zingen: Opw. 670 ‘Op Hem rust mijn geloof’

Dankgebed

Collecten (Tijdens de collecte zingt de muziekgroep Opwekking 601 “Deel ons uw liefde uit’)

Zingen: Opw. 710 ‘Gebed om Zegen’

Zegen plus gezongen amen