Liturgie

Zondag 30 juni  Р9:30 uur: br. Johan Vening

Votum en Zegengroet

Zingen: Opwekking 640 (Ik hef mijn ogen op naar de bergen)

Lezen van de wet

Zingen: Opwekking 687 (Heer, wijs mij de weg)

Gebed

Lezen: Titus 2: 11 – 3: 15

Zingen: Opwekking 334 (Heer, uw licht en uw liefde schijnen)

Preek (Titus 3: 1-4)

Zingen: LvdK Lied 285 (Geef vrede, Heer, geef vrede, de wereld wil slechts strijd)

Dankgebed

Collecten

Zingen: GK Psalm 86: 5, 7

Zegen

Zondag 30 juni Р14.30 uur: br. Tim Oosterhoff

Liturgie nog niet bekend.