Zondag 23 Juni – 9.30 uur: ds. Jaap van den Bos

Welkom en mededelingen

Stilte

Votum en zegen – gezongen ‘Amen’

Zingen Opwekking 672 Heerser over alle dingen 

Gebed (met verwerking 10 geboden)

Zingen Psalm 139:1 en 8 (De nieuwe psalmberijming) Heer, U doorgrondt mij, U ontwart  en Doorgrondt mijn hartsgeheimen, Heer

Bijbellezing Johannes 21:1-14 

Preek

Zingen Opwekking 802 Hier is mijn hart Heer

Gebed (ouderling van dienst)

Collecte

Zingen Lied 342:1-5 (Nieuwe Liedboek – geloofbelijdend lied) In God de Vader op zijn troon

Zegen

Zondag 23 Juni – 14.30 uur: ds. Jan Rozemuller 

Votum en groet

Lied: Psalm 122:1,3 (Ik was verheugd toen men mij zei)

Gebed

Lezen: Rom.11:17-27

Lied: Ps. 87:1,2,3,4,5 (Jeruzalem, de godsstad hier beneden)

Preek over ‘Heeft Israel nog een speciale plek bij God?’

Lied: NLB 802: 1,4,6 (Door de wereld gaat een woord, als het kan op de melodie van hetvolkslied van Israel)

Geloofsbelijdenis

Lied: Ps. 67:2 (Dat alle volken U belijden)

Dankgebed

Collecte

Lied: LvK 284:1,2,3 (O, lieve Heer, geef vrede)

Zegen

*Afhankelijk van beschikbaarheid webmaster, kan het voorkomen dat de liturgie niet tijdig gepubliceerd kan worden.