Informatie

Klik hier voor onze privacyverklaring.

Geref. Kerk Bedum
NL37 RABO 0305861050

Diaconie Geref. Kerk Bedum
NL42 ABNA 0914210254

Theologische Universiteit
NL81 RABO 0305804677

Evangelisatiecommissie
NL50 ABNA 0405126174

Zendingscommissie Geref. Kerk, Bedum
NL90 INGB 0007231981

Geref. Kerk Zending, Bedum
NL20 RABO 0305811207

Over de collectemunten

Giften zijn aftrekbaar voor de belasting, voor zover met bewijsstukken kan worden aangetoond dat ze geschonken zijn. Een bijdrage via de collectezak valt hier meestal niet onder, behalve wanneer u (door middel van een giro- of bankoverschrijving) collectemunten aanschaft.

Deze munten kunt u gebruiken voor de collectes in de kerk. De dagafschriften van giro of bank zijn dan bewijsstukken voor de belastingdienst. Het belastingvoordeel kunt u meerekenen in de hoogte van uw collectegiften.

Er zijn twee verschillende waarden collectemunten verkrijgbaar:

  • Klein: voor € 11,00 per 20 stuks van € 0,55
  • Groot: voor  € 20,00 per 20 stuks van € 1,00

U kunt ze bestellen door overschrijving van het bedrag voor het gewenste aantal munten naar IBAN-nummer  NL37 RABO 0305861050  t.n.v. Gereformeerde Kerk Bedum o.v.v. “collectemunten klein” of “collectemunten groot”. Graag de “kleine” en de “grote” munten apart bestellen om misverstanden te voorkomen.

De uitgifte van de munten wordt verzorgd door Carla Venema. Als regel zullen de bestelde munten bij u thuis worden bezorgd, aan het einde van de week waarin het bedrag op bovenstaande rekening is bijgeschreven.