Informatie

Geref. Kerk Bedum NL37 RABO 0305861050
Diaconie Geref. Kerk Bedum NL42 ABNA 0914210254
A.K.D. NL70 RABO 0305806912
Theologische Universiteit NL81 RABO 0305804677
Evangelisatiecommissie NL50 ABNA 0405126174
Zendingscommissie Geref. Kerk, Bedum NL90 INGB 0007231981
Geref. Kerk Zending, Bedum NL20 RABO 0305811207

Over de collectemunten

Giften zijn aftrekbaar voor de belasting, voor zover met bewijsstukken kan worden aangetoond dat ze geschonken zijn. Een bijdrage via de collectezak valt hier meestal niet onder, behalve wanneer u (door middel van een giro- of bankoverschrijving) collectemunten aanschaft.

Deze munten kunt u gebruiken voor de collectes in de kerk. De dagafschriften van giro of bank zijn dan bewijsstukken voor de belastingdienst. Het belastingvoordeel kunt u meerekenen in de hoogte van uw collectegiften.

Er zijn twee verschillende waarden collectemunten verkrijgbaar:

  • Klein: voor € 11,00 per 20 stuks van € 0,55
  • Groot: voor  € 20,00 per 20 stuks van € 1,00

U kunt ze bestellen door overschrijving van het bedrag voor het gewenste aantal munten naar Iban nummer  NL37 RABO 0305861050  t.n.v. Gereformeerde Kerk Bedum o.v.v. “collectemunten klein” of “collectemunten groot”. Graag de “kleine” en de “grote” munten apart bestellen om misverstanden te voorkomen.

De uitgifte van de munten wordt verzorgd door de heer J.H. Stulp. Als regel zullen de bestelde munten bij u thuis worden bezorgd, aan het einde van de week waarin het bedrag op bovenstaande rekening is bijgeschreven.

De Gemeente

Onze gemeente bestaat uit circa achthonderd zielen, die in en rond Bedum, Onderdendam en Noordwolde wonen. Iedere zondag worden er twee diensten gehouden. Een ochtenddienst om 9.30 uur en een middagdienst om 14.30 uur. De diensten vinden plaats in de Martyriakerk (Stationsweg 16-18).

Het gebouw Thedema grenst aan de Martyriakerk; hier is ruimte voor ontmoeting, vergaderingen, clubs, soos, gemeenteavonden en andere gemeentelijke activiteiten.

We gaan ervan uit dat iedereen gaven heeft die kunnen worden ingezet. Veel mensen zijn dan ook actief in de gemeente. Daarbij kan gedacht worden aan de raad van oudsten, de cantorij, de begeleidingsband, de crèche en aan heel veel commissies. We willen graag dat iedereen zich thuis voelt.

We wensen u een prettig verblijf op onze website en nodigen u van harte uit eens bij ons in de kerk te komen.

De Geschiedenis

De Gereformeerde Kerk te Bedum is geïnstitueerd:

Na de “Afscheiding” in mei 1836 als Christelijk Afgescheiden Gemeente. Na de “Vereniging” van 1892 als Gereformeerde Kerk A (tot 13 februari 1921). Na de “Doleantie” op 6 april 1887 als Nederduits Gereformeerde Kerk. Na de “Vereniging” van 1892 als Gereformeerde Kerk B (tot 13 februari 1921). “A” en “B” werden op 13 februari 1921 verenigd tot de Gereformeerde Kerk te Bedum. Deze kerk kwam op 8 december 1944 tot vrijmaking.

Predikanten die dienden sinds de Afscheiding:


ds. D.P. Postma (15 mei 1842 – 30 nov 1844)

ds. E.J. Seeger (12 mrt 1848 – 26 nov 1852)

ds. W.H. Frieling (10 apr 1853 – 5 juli 1863)

ds. J. Hessels (11 sep 1864 – 20 nov 1881)

ds. T. Bos (12 mrt 1882 – 24 nov 1901)

ds. J. Kok (24 jan 1904 – 1 dec 1919)

ds. H. Hummelen (25 apr 1920 – 5 apr 1925)

ds. J.M. Stroes (6 okt 1889 – 1 okt 1900)

ds. W.L. Milo (7 juni 1903 – 30 okt 1904)

ds. J. Jansen (2 sept 1906 -1 mei 1911)

H. Ormel (oefenaar) (29 juni 1913 – 1 okt 1920)

ds. A. Wijngaarden (14 nov 1926 – 7 jan 1934)

ds. A.S. Timmer (18 feb 1932 – 18 jan 1942)


ds. H. Kakes (16 sept 1934 – 8 dec 1944)

ds. G.A. Hoekstra (29 nov 1942 – 8 mei 1949)

ds. G. Spijker (15 mei 1949 – 30 mrt 1958)

ds. H.J. de Vries (21 sept 1958 – 20 aug 1967)

ds. J.W. Beekman (17 dec 1967 – 1 aug 1971)

ds. H.W. Ophoff (12 aug 1973 – 11 juni 1994)

ds. H.J. Boiten (22 aug 1976 – 20 sept 1981)

ds. P.J. Trimp (20 juni 1982 – 8 mei 1988)

ds. J.M.A. Groeneveld (28 mei 1989 – 1 juli 2011)

ds. G. Zomer (16 jan 1997 – 31 dec 1999)

ds. A. van der Sloot (14 okt 2001 – 01 sept 2012)

ds. M. de Vries (22 sept 2013 – heden)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ds. Marten de Vriesde Vries

Mijn naam is Marten de Vries. Mijn vrouw heet Hilde. We zijn getrouwd in 1981 en we ontvingen zes kinderen: drie zoons en drie dochters. Inmiddels zijn ze allemaal uit het huis en gelukkig komen ze regelmatig logeren.

Sinds half september 2013 ben ik predikant van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Bedum. De tweede helft van de jaren ’80 was ik predikant in Winsum (Gn.), de eerste helft van de jaren ’90 deed ik zendingswerk in Zuid-Afrika, de tweede helft woonden we in Spijkenisse en vanaf het begin van deze eeuw was ik missionair predikant in Rotterdam. Ik heb me tweemaal zeven jaar beziggehouden met de islam, gesprekken georganiseerd en gehad met moslims en medechristenen daarvoor toegerust.

Het lijkt een hele overgang: van werk als predikant gericht op mensen buiten de kerk naar gemeentepredikant zijn in een meer traditionele setting; van wonen in het midden van een wereldstad in het Westen naar een pastorie aan de rand van een dorp in het Noorden. Toch voelt het niet als compleet iets anders. Niet alleen omdat ik een Groninger ben van huis uit maar vooral omdat het belangrijkste hetzelfde is: ik mag (be)dienaar zijn van het goddelijk Woord: het evangelie van Jezus Christus. Bovendien, ook in Bedum heeft de kerk open deuren: iedereen mag zich welkom weten.

Regelmatig ga ik voor in de kerkdiensten in de Martyriakerk. ’s Ochtends staat een Bijbeltekst centraal, in de middagdiensten wordt in de regel een gedeelte van de leer van de kerk uitgelegd. Dat laatste doe ik ook door de week tijdens de catechisatie-uren waarin gedoopte jongelui zich voorbereiden op hun persoonlijke geloofsbelijdenis.

Ik sta graag open voor persoonlijke contacten met mensen binnen en buiten de kerk. Ook voor wie ooit met de kerk gebroken hebben maar toch niet losgekomen zijn van Jezus Christus of zich opnieuw op hun leven met God willen bezinnen.

Bedum, 18 oktober 2013

Schaatsen Kardinge 2018


Catechisatie kamp 2016


Doe mee(r) met Martyria 2016