Informatie

Klik hier voor onze privacyverklaring.

De Stichting Meldpunt Misbruik biedt hulp aan slachtoffers van misbruik in kerkelijke relaties en begeleidt hen eventueel bij de procedure naar de klachtencommissie. Met het oog op preventie geeft het Meldpunt informatie en advies.

Het Meldpunt is een initiatief van de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde Kerken.

Op www.meldpuntmisbruik.nl staat informatie over het hulpaanbod, de klachtenregeling, preventiemaatregelen en kun jij je anoniem melden via een formulier.

Contact: vertrouwenspersoon@meldpuntmisbruik.nl, tel: 06 81080117

Contactpersonen van onze gemeente: 

Mirjam de Wit

Bertus Sturing

Geref. Kerk Bedum
NL37 RABO 0305861050

Diaconie Geref. Kerk Bedum
NL42 ABNA 0914210254

Theologische Universiteit
NL81 RABO 0305804677

Bibliotheekfonds TU Kampen
NL06 INGB 0000951224

Evangelisatiecommissie
Geref. Kerk Bedum o.v.v. E.C
NL37 RABO 0305861050

Zendingscommissie Geref. Kerk, Bedum
NL90 INGB 0007231981

Geref. Kerk Zending, Bedum
NL20 RABO 0305811207

Over de collectemunten

Giften zijn aftrekbaar voor de belasting, voor zover met bewijsstukken kan worden aangetoond dat ze geschonken zijn. Een bijdrage via de collectezak valt hier meestal niet onder, behalve wanneer u (door middel van een giro- of bankoverschrijving) collectemunten aanschaft.

Deze munten kunt u gebruiken voor de collectes in de kerk. De dagafschriften van giro of bank zijn dan bewijsstukken voor de belastingdienst. Het belastingvoordeel kunt u meerekenen in de hoogte van uw collectegiften.

Er zijn twee verschillende waarden collectemunten verkrijgbaar:

  • Klein: voor € 11,00 per 20 stuks van € 0,55
  • Groot: voor  € 20,00 per 20 stuks van € 1,00

U kunt ze bestellen door overschrijving van het bedrag voor het gewenste aantal munten naar IBAN-nummer  NL37 RABO 0305861050  t.n.v. Gereformeerde Kerk Bedum o.v.v. “collectemunten klein” of “collectemunten groot”. Graag de “kleine” en de “grote” munten apart bestellen om misverstanden te voorkomen.

De uitgifte van de munten wordt verzorgd door Carla Venema. Als regel zullen de bestelde munten bij u thuis worden bezorgd, aan het einde van de week waarin het bedrag op bovenstaande rekening is bijgeschreven.

Scipio App
Met deze, speciaal voor kerken ontwikkelde app, hebt u actuele informatie over onze kerkelijke gemeente altijd binnen handbereik.
U vindt er o.a.: het kerkblad Martyria, actuele ledenlijst, kerkdiensten met liturgie, agenda, verjaardagen, foto’s, Bijbel lezen, vraag en aanbod en nog veel meer.
Deze app is heel goed beveiligd en alleen toegankelijk voor gemeenteleden.
Als u de app ook graag op uw telefoon en/of tablet wilt, neem dan contact op met Gerrit Kamphuis, bel/app/sms 06-57343088 of kerkelijkbureau@ngk-bedum.nl

GivT, een nieuwe manier van collecteren

In onze gemeente is het mogelijk uw giften aan de collectes via de GivT-app te doen. U kunt de GivT-app eenvoudig downloaden op uw smartphone, vervolgens moet u zich registreren via een e-mail bij GivT, en daarna is het mogelijk te doneren. U vult eenvoudig het gewenste bedrag in, haalt uw telefoon langs de collectezak, en het bedrag wordt via GivT overgemaakt op de rekening van onze gemeente. Snel, eenvoudig en veilig.
Uiteraard blijft het ook gewoon mogelijk om contant geld in de collectezak te doneren.
Geven via GivT is anoniem, de penningmeester ziet alleen een totaal-overzicht van de collecte-opbrengst. U heeft toegang tot een overzicht van de door u gegeven bedragen, en aan het eind van het jaar ontvangt u van GivT een totaaloverzicht. Giften die u doet via GivT zijn fiscaal aftrekbaar en kunt u in uw belastingaangifte vermelden, omdat onze gemeente een erkende ANBI-instelling is.
Wilt u ook meedoen? Download dan nu de GivT-app op uw smartphone!

Meer informatie vindt u ook op de website van GivT: