VakantieBijbelWeek in de herfstvakantie

Thema: SchatRijk!

Een feestelijk programma is door vrijwilligers samengesteld voor alle 4 tot 12-jarigen! Er wordt gezongen met begeleiding van een muziekband met zangeressen en er wordt geluisterd naar Bijbelverhalen. Er worden uitgebreide creatieve werkjes gemaakt en er zijn sketches. Dan zijn er nog spelletjes om de benen te strekken en tussendoor wordt een korte pauze gehouden. Op de laatste dag wordt er na afloop patat gegeten.

Op donderdagavond 24 oktober zijn ook ouders en andere belangstellenden van harte welkom bij de feestelijke afsluiting. Dit begint om half 7 ‘s avonds.

Een aantal leden van de Hervormde Gemeente (www.hervormdbedum.nl) en de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt (www.gkv-bedum.nl), organiseren de VakantieBijbelWeek al voor het 12e jaar met veel plezier! Hun doel is kinderen in aanraking te brengen met het Evangelie.

Ben je een tiener en lijkt het je leuk om mee te helpen of wil je een maatschappelijke stage lopen? Dan kun je je aanmelden bij:

Lies Cadée (tel. nr: 050-2801627)
Hetty de Groot (tel. nr 050-3015487)

 

Hervormingsdag 31 oktober

Op donderdag 31 oktober 2019 is het Hervormingsdag. Op die datum in 1517 publiceerde Maarten Luther 95 stellingen op de deur van de slotkapel in de Duitse plaats Wittenberg. Deze gebeurtenis had grote gevolgen voor het leven in Europa. De betekenis van deze hervormingsbeweging – het begin van de Reformatie en de geboorte van het protestantisme – lag met name op het gebied van kerk, theologie en cultuur. Een vernieuwingsproces dat kerk en wereld heeft veranderd. Ze leidde voorts tot een hervorming van het politieke en sociale leven.

De drie Protestantse gemeenten in Bedum willen graag, evenals voorgaande  jaren, aan deze (kerk)historische ontwikkelingen op een eigentijdse wijze aandacht besteden. We willen uit dankbaarheid aan God een bijeenkomst organiseren op Deo volente donderdag 31 oktober a.s. in de Walfriduskerk, ingang Grotestraat te Bedum. Ds. Huib C. Marchand zal voor ons spreken over het thema Mens voor God. Hij zal laten zien hoe Luther dit thema heeft uitgewerkt en in hoeverre dat onze tijd raakt. Het programma bestaat afwisselend voorts uit samenzang en het optreden van het Hervormd Kerkkoor Walfridus te Bedum  Het orgel zal worden bespeeld door de heer Eddy van Olm.

Er is ruim gelegenheid om over het thema door te spreken. De avond begint te 19.45 uur. Er is een pauze met koffie e.d.. Voor de bestrijding van de onkosten willen we graag een (deur)collecte houden. De avond zal omstreeks tien uur worden afgesloten. Het geheel staat onder leiding van ds. Cees Hoek te Bedum.

Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met Bert Hoorn: 
Telnr. 050 3013997
E-mail: hoorn.bert@gmail.com