Agenda

Juli

Dag

Datum

Wat

Tijd

Maandag 

Bestuurscommissie 

19.30uur 

Dinsdag

2

Informele bijeenkomst vrijwilligers

20.30uur

Donderdag 

Jeugdraad 

20.00uur 

Zaterdag 

Klaverjassen 

20.00uur 

 Maandag

Raad van Oudsten 

19.30uur 

 Dinsdag

9

Diaconie 

19.30uur 

Zaterdag 13 juli t/m zaterdag 24  augustus  VAKANTIE