AGENDA

APRIL

Zondag 22 bevestiging Ambtsdragers

Maandag 23 Toerustings avond Dm en Pm ers 19.30 uur

Woensdag 25 SooS 55 + 15.00 uur

Vrijdag 27 Koningsdag SOOS 20.00 uur

Zaterdag 28 MEIVAKANTIE

MEI

Maandag 7 BC 19.30 uur

Zaterdag 5 klaverjassen 20.00 uur

Donderdag 10 Hemelvaart

Maandag 14 R v O 19.30 uur

Dinsdag 15 Diaconie 19.30 uur

Woensdag 16 Koffie INSTUIF 10.00 uur

Donderdag 17 Jeugdraad 20.00 uur

Zondag 20 Pinksteren Openbare geloofsbelijdenis

Vrijdag 25 SooS 25 + 21.00 uur

Zondag 27 Heilig Avondmaal ( Gaand)

JUNI

Maandag 4 BC 19.30 uur

Zaterdag 9 Klaverjassen 20.00 uur

Maandag 11 R v O 19.30 uur

Dinsdag 12 Diaconie 19.30 uur

Donderdag 14 Jeugdraad 20.00 uur.

Woensdag 20 Koffie INSTUIF 10.00 uur

Zondag 24 Kinderdienst

JULI

Maandag 2 BC 19.30 uur

Zaterdag 7 Klaverjassen 20.00 uur

Zondag 8 Aangepaste dienst

Maandag 9 R.v.O. 19.30 uur

Dinsdag 10 Diaconie 19.30 uur

Donderdag 12 Jeugdraad 20.00 uur

Zondag 15 Avondmaal (gaand)

Zaterdag 21 Zomer VAKANTIE