Agenda

Oktober
Woensdag 18 Koffie Instuif 10.00 uur
Donderdag 19 Toerustingsavond gemeente 19.30 uur
Zaterdag 21 t/m 28 HERFSTVAKANTIE
Dinsdag 24 Tienerclub
Vrijdag 27 Soos 25+ 21.00 uur

November
Woensdag 1 Dankdag met om 15.00 uur kinderdienst
Vrijdag 3 Kampvuuravond voor vrouwen
Zondag 5 Follow ME 18.45 uur
Maandag 6 Bestuurs com. 19.30 uur
Woensdag 8 SooS 55+ 15.00 uur
Zaterdag 11 Klaverjassen 20.00 uur
Zondag 12 Groninger dienst
Maandag 13 Raad van Oudsten en Diaconie 19.30 uur
Woensdag 15 Koffie instuif
Donderdag 16 Toerustingsavond Gemeente 19.30 uur
Zondag 19 Avondmaal
Maandag 20 Raad van Oudsten samen met de Diaconie 19.30 uur
Woensdag 22 SooS 55+ 15.00 uur
Vrijdag 24 SooS 25 21.00 uur
Zaterdag 25 Musical” WELKOM THUIS “ in de Martyria kerk
Maandag 27 Bestuurs com. 19 30 uur