Agenda

Oktober
Maandag 1 BC 19.30 uur
Donderdag 4 Jeugdraad 20.00 uur
Zaterdag 6 Klaverjassen 20.00 uur
Zondag 7 Jeugddienst
Maandag 8 Raad van Oudsten 19.30 uur
Dinsdag 9 Diaconie 19.30 uur
Woensdag 10 SooS 55 + 15.00 uur
Vrijdag 12 SCOOP 20.00 uur
Zaterdag 13 Soos 15+ 21.00 uur
Zondag 14 FOLLOW ME 18.45 uur
Zondag 14 Aangepaste dienst
Maandag 15 Gemeente vergadering 19.45 uur
Dinsdag 16 Com. Van Beheer 20.00 uur
Woensdag 17 Koffie instuif 10.00 uur
Zaterdag 20 HERFST VAKANTIE
Dinsdag 23 Tiener avond van de EC
Vrijdag 26 SooS 25 + 21.00 uur
Maandag 29 Toerustings avond Kerkraad en medewerkers 19.45 uur