De hemelvaart van Jezus

Na Zijn opstanding uit de dood ontmoet Jezus Zijn discipelen verschillende keren. Na enige tijd (40 dagen) verliet Hij hen. Hij ging niet naar een andere plaats op de aarde maar naar Zijn Vader in de hemel. We lezen in de Bijbel dat Hij van een berg opsteeg naar de hemel. Zijn discipelen waren hier getuige van. Ze bleven net zolang kijken tot Jezus door de wolken voor hun zicht verdwenen was. Waarom ging Jezus eigenlijk weg? Had Hij niet beter kunnen blijven? Als Hij nog op aarde was dan zou Hij zich aan iedereen kunnen laten zien. In eerste instantie komen deze gedachten misschien bij je op. Toch deed Jezus het op deze manier en dat had alles te maken met de komst van de Heilige Geest. Deze kwam (werd uitgestort) tien dagen later met Pinksteren.

In de Bijbel wordt beschreven hoe Jezus werd opgenomen in de hemel. Naast het doel om ruimte te maken voor Zijn plaatsvervanger (Heilige Geest) heeft de hemelvaart ook nog meerdere betekenissen. Zo is voor christenen het ook een troostrijke wetenschap dat de gelovigen ook een toekomst hebben in de hemel.

bron: www.waaromgeloven.nl/de-hemelvaart-van-jezus

Wat betekent Pinksteren?

De betekenis van de uitstorting van de heilige Geest voor christenen

Pinksteren is een christelijk feest waarbij de gelovigen vieren dat ze de heilige Geest ontvangen. Het wordt 50 dagen na Pasen gevierd en daarmee heb je ook meteen de betekenis van Pinksteren: het woord is afgeleid van het Griekse pentekostè, dat 50 betekent.

Met Pinksteren vieren christenen dat de heilige Geest werd ‘uitgestort’ over de gelovigen. Dat klinkt als een soort waterval en volgens de omschrijvingen in de Bijbel was dat ook wel het gevoel. De eerste christenen hadden de ervaring dat ze plotseling ‘volgegoten’ werden met God.

Veel latere gelovigen kennen dat gevoel: dat God ook in hun binnenste is en hun eigen geest inspireert. Dat vieren ze met Pinksteren: God komt zelfs zo dichtbij, dat Hij rechtstreeks in contact treedt met je eigen brein.

De Bijbel vertelt dat deze ‘uitstorting’ precies 50 dagen na Jezus’ opstanding uit de dood was: dan werd er ook een Joods oogstfeest gevierd. Volgens sommige berekeningen was die eerste keer Pasen op 5 april van het jaar 33 na Christus. De eerste keer Pinksteren zou dan dus zijn gevallen op 24 mei van dat jaar.

Waarom vieren we Pinksteren precies 50 dagen na Pasen?

De Bijbel geeft hier geen duidelijk antwoord op en dan wordt het natuurlijk speculeren. Belangrijk lijkt in elk geval dat Jezus’ eerste volgelingen, nadat hij zo dramatisch was gekruisigd en daarna opgestaan, tijd nodig hadden om het te laten bezinken. Ze moesten eraan wennen en omschakelen. Pas daarna konden ze echt openstaan voor de nieuwe situatie.

Wat ook meespeelt, is dat de eerste keer Pinksteren tegelijk viel met een Joods feest: Sjavoet, ook wel het Wekenfeest, dat precies zeven weken na Pesach werd gevierd. Zeven is een belangrijk getal in het Jodendom: het staat als priemgetal voor perfectie. Met Pesach (bij christenen Pasen) werd de gersteoogst gevierd en ook de bevrijding uit Egypte. Met Sjavoet (bij christenen dus Pinksteren) de tarweoogst en dat Mozes de heilige wet kreeg.

Een oogstfeest is zoiets als bij ons ‘de Hollandse nieuwe’: je ziet de eerste beetjes van de nieuwe oogst en daarmee weet je wat voor jaar het wordt. Zo zien christenen aan de opgestane Jezus hoe de toekomst van de mensen wordt. En bij de eerste volgelingen bij Pinksteren zien we hoe later de gelovigen kunnen worden.

Wie is die heilige Geest?

Christenen geloven dat er één God is die tegelijk drie is: de Drie-eenheid. Dat klinkt natuurlijk raar, maar komt regelmatig voor. Een muziekakkoord bestaat ook vaak uit drie tonen. Elke kleur kun je opbouwen uit de drie primaire kleuren rood, geel, blauw. Zo is God als het ware rood, geel en blauw tegelijk, en dat bij elkaar geeft wit.

Je kunt het ook zien als ‘functies’ van God. God de Vader is degene die alles begint. God de Zoon legt contact. God de heilige Geest komt bij je binnen. De heilige Geest is dus dat ‘stukje’ van God dat in mensen zelf werkt.

Veel gelovigen krijgen soms een gedachte als ze bidden of stil zijn en schrijven die gedachte aan de heilige Geest toe: ze horen dan Zijn stem. Of ‘haar’ stem, want de woorden in de Bijbel die voor heilige Geest worden gebruikt, zijn neutraal of vrouwelijk.

Was de heilige Geest er dan eerder niet?

Christenen geloven dat God er altijd al was en altijd al drie-enig. De heilige Geest was ook steeds actief. Eerder werkte de heilige Geest echter alleen bij specifiek aangestelde profeten: zij kregen een bijzondere rol om het Joodse volk te leiden en ervoeren ook regelmatig visioenen. Met de eerste keer Pinksteren konden nu alle gelovigen die rol krijgen.

Ook nieuw is dat Jezus is gekomen. Hij heeft nieuwe kanten van God laten zien. De heilige Geest is ook Zijn geest: God is immers helemaal één. Gelovigen kunnen dus vanaf nu ook innerlijk iets van Jezus ervaren. Telkens als zij meer op Jezus gaan lijken of iets Jezus-achtigs doen, is de heilige Geest in hen aan het werk.

Hemelvaart en Pinksteren in 1 minuut

Wat vieren we met Hemelvaart en Pinksteren? Deze animatie legt het kort en in eenvoudig taalgebruik uit.

bron: https://visie.eo.nl/2018/04/wat-betekent-pinksteren/