Lichtweek 2022

Achtergrondinformatie van Narnia

De films over Narnia zijn een verfilming van een serie boeken van C.S. Lewis: de Kronieken van Narnia. Op het plein van de kerk wordt de eerste film uitgebeeld: De leeuw, de heks en de klerenkast. Narnia is in de greep van de Witte Heks, waardoor het altijd winter is. Maar de leeuw Aslan komt Narnia bevrijden, door uiteindelijk zelf te sterven en weer op te staan. De film gaat daarmee over de zondeval, de macht van het kwaad en de overwinning van Jezus door kruis en opstanding.