Evangelie

Wij als gemeente geloven in het evangelie, de goede boodschap over Jezus. Door hem wil God voor ons en met ons iets moois opbouwen. Wij mogen dit mooie nieuws aan iedereen bekend maken. Voor meer over het evangelie zie: de kerk

Gemeente

Onze gemeente bestaat uit ongeveer achthonderd leden, die op ongeveer 350 adressen in en rond Bedum, Onderdendam, Noord- en Zuidwolde wonen. We gaan ervan uit dat iedereen gaven heeft die kunnen worden ingezet. Veel mensen zijn dan ook actief in de gemeente. We willen graag dat iedereen zich thuis voelt. Zie ook: gemeente

Diensten

Iedere zondag worden er twee diensten gehouden: ‘s ochtends om 9.30 uur en ‘s middags om 14.30 uur. De diensten vinden plaats in de Martyriakerk (Stationsweg 16-18). U bent van harte welkom om onze diensten bij te wonen (Ook wanneer u geen lid bent van een kerk of gemeente). Voor een overzicht van onze diensten zie: preekrooster