Preken

Het gebruik van de preken

Onderstaande preken zijn van de hand van ds. M. de Vries. Wanneer u een preek wilt gebruiken om in een kerkdienst voor te lezen, wordt u verzocht contact op te nemen met ds. M. de Vries via devries@gkv-bedum.nl of mail@mdvvdm.nlHij kan u ook voorzien van liturgiesuggesties. De opschriftjes in de preken corresponderen met gelijkluidende zinnetjes in de bijbehorende PowerPointpresentaties.

Recent gepubliceerde preken:

  • Exodus 2
  • Nehemia 1
  • Matteüs 10
  • Matteüs 11
  • Matteüs 27: 52 en 53
  • Openbaring 6