Preken

Het gebruik van de preken

Wanneer u een preek wilt gebruiken om in een kerkdienst voor te lezen, wordt u verzocht contact op te nemen met ds. M. de Vries via devries@gkv-bedum.nl of mail@mdvvdm.nlHij kan u ook voorzien van liturgiesuggesties. De opschriftjes in de preken corresponderen met gelijkluidende zinnetjes in de bijbehorende PowerPointpresentaties.

Recent gepubliceerde preken:

  • Matteüs 25
  • Lucas 1
  • Lucas 18
  • Johannes 1, 14