Preken

Het gebruik van de preken

Onderstaande preken zijn van de hand van ds. M. de Vries. Wanneer u een preek wilt gebruiken om in een kerkdienst voor te lezen, wordt u verzocht contact op te nemen met ds. M. de Vries via devries@gkv-bedum.nl of mail@mdvvdm.nlHij kan u ook voorzien van liturgiesuggesties. De opschriftjes in de preken corresponderen met gelijkluidende zinnetjes in de bijbehorende PowerPointpresentaties.

Recent gepubliceerde preken:

 • Genesis 4
 • Exodus 14
 • II Koningen 2
 • II Koningen 5
 • Nehemia 3
 • Nehemia 8
 • Psalm 46
 • Psalm 52
 • Psalm 56
 • Lucas 5
 • Lucas 13: 6-9
 • Lucas 13: 23 en 24
 • Lucas 19 Palmpasen
 • Johannes 14
 • Johannes 16
 • II Korintiers 12
 • Titus 2
 • Jakobus 4