Preken

Het gebruik van de preken:

Wanneer u een preek wilt gebruiken om in een kerkdienst voor te lezen, graag contact opnemen met ds M. De Vries via devries@gkv-bedum.nl of mail@mdvvdm.nlHij kan u ook voorzien van liturgiesuggesties. De opschriftjes in de preken corresponderen met gelijkluidende zinnetjes in de bijbehorende Powerpoint presentaties.